Koronaviruset - samleside

Her finner dere alle artikler publisert av oss og våre samarbeidspartnere med råd og veiledning i den situasjonen som er nå. Det er store variasjoner ut fra hvilken landsdel/region/kommune dere har aktiviteten deres i. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å følge de rådene som blir gitt lokalt. Og så oppfordrer vi også til å tenke føre var, og vise romslighet og hensyn med tanke på de av oss som er i risikogrupper.