Helgeseminar for klassekorps- og skolekorpsmusikanter i Valdres

Helgen 12. - 14. april gjennomføres et spennende helgeseminar-prosjekt der både klassekorps- og skolekorpsmusikanter fra Valdresregionen får delta.

Kurset er en pilot der man prøver ut felles seminar for de som ikke enda er med i et skolekorps og de som allerede er det. Elever fra klassekorpsprosjektene i grunnskolene i Valdres inviteres til å delta sammen med korpsmusikantene.

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Korpsnett Norge og de tre skolekorpsene i Valdres, Vestre Slidre skulekorps, Vang skule- og ungdomskorps og Valdres Junior Brass Band, og finansieres med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB og Norsk musikkråd - Frifond kompetanse og aktivitet.

Helgeseminar logoer Valdres