Nyheter  Lørdag 31. oktober 2020

1,2 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB til Korpsnett Norge

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Korpsnett Norge 1,2 millioner kroner til våre Unge utøvere-prosjekter for den kommende 3-årsperioden. Lørdag ble tildelingen markert i miljøgata utenfor Sentralen i Oslo med god hjelp fra trommeslagerne i Smågardistene - Stabekk skoles musikkorps.

Tildeling Sparebankstiftelsen, Skaarer, Bjerkeset, Smågardistene

Med representanter for Smågardistene i ryggen mottok styreleder i Korpsnett Norges, Morten Skaarer (t.v.), det synlige beviset på tildelingen på 1,2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNBs representant Lars Petter Bjerkeset lørdag.

Lars Petter Bjerkeset fra Sparebankstiftelsen DNB overrakte den symbolske sjekken på beløpet til en svært fornøyd styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer. Midlene er øremerket tiltak for unge ledere og dirigenter, samt et svært spennende repertoarprosjekt.

Styrker ungdomssatsingen
- Dette gjør oss i stand til å forsterke vår satsing på unge utøvere og talenter i tiden framover, fastslår Skaarer.
Han trekker særlig fram Korpsnetts Ungdomsråd - KUR som en viktig arena for opplæring av flere unge ledere og tillitsvalgte i korpsene.
- KUR, vårt eget landsdekkende ungdomsråd, gjør allerede en stor innsats med å utvikle kurs og tilbud for å styrke ungdomsengasjementet i organisasjonen sentralt, og ute blant medlemskorpsene. Vi har flere ganger sett hvor viktig jobben de gjør er for hele Korpsnett Norge-organisasjonen. Nå tilføres disse prosjektene friske midler, som selvsagt betyr mye for våre engasjerte unge tillitsvalgte i KUR.

UNG Dirigent
Korpsnett Norge er allerede en aktiv deltaker i Dirigentløftet, den nasjonale satsingen til Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB på å få fram flere nye dirigenter på alle nivåer. Med dette tilskuddet vil Korpsnett Norges dirigentkurs for unge dirigenter, som vi gjennomfører i samarbeid med De unges orkesterforbund - UNOF, bli ytterligere styrket.
- Det er behov for flere dirigenter, og jeg er overbevist om at dette vil være et viktig bidrag i så måte, mener styreleder Skaarer.

UNG Komponist
I tillegg til midlene som skal brukes på unge ledere og dirigenter, er det også satt av en sum per år til en nyskapning med arbeidstittelen UNG Komponist.
- Dette er et prosjekt vi har jobbet med å få til en stund, og som det skal bli spennende å følge framover, sier Morten Skaarer. - Og som i UNG Dirigent-prosjektet er De unges orkesterforbund - UNOF samarbeidspartner her også. Det er opprettet dialog med andre institusjoner også om UNG Komponist, men det får jeg komme tilbake til etter hvert.

Lars Petter Bjerkeset

Lars Petter Bjerkeset

Viktig satsing

- Å styrke musikalske møteplasser er et sentralt satsingsområde i Sparebankstiftelsen DNB sitt program for unge utøvere, sier Lars Petter Bjerkeset fra Sparebankstiftelsen DNB, som stod for overrekkelsen i dag. - Korpsnett Norge er en viktig aktør for musikkaktivitet blant barn og unge. Støtte til prosjekter i Korpsnett Norge sin regi, bidra til å nå ut til et bredt nettverk av ildsjeler som arbeider for og med barn og unge og et stort antall unge utøvere. Vi ser fram til å følge aktivitetene videre og ønsker Korpsnett Norge lykke til med arbeidet, avslutter Bjerkeset.

Trommeslagere fra Smagardistene

Trommeslagere fra Smågardistene - Stabekk skoles musikkorps