Nyheter  Torsdag 18. juni 2020

20,6 millioner til kulturens infrastruktur

Kulturrom, tidligere Musikkutstyrsordningen, har hatt sin første tildelingsrunde etter de nye kriteriene. Over 20 millioner kroner i tilskuddsmidler er fordelt til bygg, akustikk, fremføringsutstyr og øvingsutstyr.

Fra 2019 har Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) fått et utvidet mandat fra å kun være en tilskuddsordning for det rytmiske musikkfeltet, til å bli en ordning som også favner hele musikkfeltet, dans og teater. Det er altså fullt mulig for korps å søke på denne ordningen. Det er verdt å merke seg muligheten for tilskudd til akustiske utbedringer av øvingslokalene.

I årets første tildelingsrunde kom det inn 216 søknader med en samlet investeringssum på 157 millioner kroner . 109 av søknadene har fått tildelt tilsammen 20,6 millioner kroner tilskudd fra ordningen.

Neste søknadsfrist er 1. september.

Les hele saken på nettsidene til Kulturrom her