Nyheter  Fredag 11. desember 2020

250000,- til prosjektet Inkludering i korps

Kulturtanken har innvilget Korpsnett Norges søknad om prosjektmidler til økt satsing på inkludering i korps med et tilskudd på 250000,- kroner. Formålet med tilskuddsordningen "Inkluderende kulturliv", er å bidra til at alle barn og unge får mulighet til å delta i organiserte kulturaktiviteter sammen med jevnaldrende.

- Dette gir oss muligheten til å videreutvikle inkluderingsprosjektet "Korps for alle", som vi startet opp i 2015, sier en fornøyd styreleder Morten Skaarer. - Det er viktig for oss å kunne bidra til at barn og unge ikke blir stående utenfor. Vi har tidligere kartlagt en rekke barrierer som hindrer deltakelse, og prøvd ut ulike måter å senke barrierene på. Selv om økonomi er den største barrieren, har også andre forhold mye å si.

Målet med dette nye prosjektet er å lære enda mer om målgruppen, og hvordan korpsene best kan nå dem.
- Prosjektet "Korps for alle" viste oss hvor viktig god kommunikasjon for å nå fram med budskapet vi har, sier Skaarer. - I samarbeid med organisasjoner som jobber med målgruppen, skal vi denne gangen arbeide med å utvikle og gjennomføre tiltak som kan inspirere skolekorpsene til å satse enda mer på økt inkludering og mangfold.

Signert Mangf pl logo Farget bakgrunn

Korpsnett Norge har signert Mangfoldsplakaten

Korpsnett Norge er en aktiv medspiller på inkluderingsområdet og har signert Mangfoldsplakaten. Mangfoldsplakaten kan lastes ned fra nettsiden Knekk inkluderingskoden! Der finner dere også en rekke tips om arbeid med inkludering og mangfold. Det er Frivillighet Norge som står bak dette prosjektet.

Korps for alle forside

Om vårt inkluderingsverktøy Korps for alle

Korpsnett Norge mener at alle barn som har lyst, skal få muligheten til å spille i et skolekorps. Derfor startet vi opp prosjektet Korps for alle. Prosjektet har resultert i et inkluderingsverktøy i form av brosjyrer og kursopplegg for tillitsvalgte i korps.

Korps for alle kan du lese mer om her