Nyheter  Fredag 26. juni 2020

75.000,- til Arvegods Valdres

Korpsnett Norge har fått tilsagn om 75.000,- fra Frifond kompetanse og aktivitet til arrangering av tradisjonsmusikk fra Valdres for korps.

Arvegods-prosjektet har pågått over flere år i ulike varianter, og det har tidligere blitt arrangert og utgitt arrangementer over lokale folketoner og tradisjonsmusikk fra Nordmøre, Romerike og Telemark for ulike besetninger.

- Nå er turen kommet til tradisjonsmusikk fra Valdres, og denne gangen er hovedfokuset arrangement som passer for skolekorps, forteller musikksjef i Korpsnett Norge, Jan Erik Helleren. - Vi er veldig glade for at Norsk musikkråd gav oss muligheten til å gjennomføre dette prosjektet ved hjelp av midler fra Frifond kompetanse og aktivitet. Vi mener det er viktig å tilgjengeliggjøre tradisjonsmusikken og folketonene for nye målgrupper og besetninger.

Korpsnett Norge har over lengre tid observert at norske korps i stor grad spiller musikk som er produsert og utgitt i andre land. Det kommer selvsagt av at notemateriell er lett tilgjengelig til en overkommelig pris, og at de store produsentene av notemateriell både har ressurser til å markedsføre og ikke minst honorere høgt kvalifiserte komponister.

- Målet nå er å få laget inntil fire arrangementer for skolekorps basert på tradisjonsmusikken fra Valdres med urframføring i løpet av 2021. Arrangementene skal foreligge for både brass- og janitsjarbesetning, avslutter Helleren.