Nyheter  Mandag 19. oktober 2020

Åpner for søknader fra frivillige lag og organisasjoner via Kulturrådets tilskuddsordning

En ny forskrift åpner for at lag og organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret, heretter også kan søke om tilskudd til arrangementer via Norsk kulturråd. Dette er en tilskuddsordning det ikke har vært mulig å søke tilskudd fra for denne gruppen arrangører.

Det er en forutsetning at man ikke har mottatt midler fra Kulturdepartementets andre støtteordninger som følge av covid-19, for samme arrangement som det søkes om tilskudd til under denne ordningen, eller har eller kan få bidrag til å gjennomføre arrangementet fra forsikring, avtale eller liknende.

Norsk kulturråd kan gi tilskudd til billetterte kulturarrangement som er:

a) åpne for allmennheten i perioden 1. oktober til og med 31. desember 2020

b) må redusere antall fysiske deltagere på kulturarrangementet i forhold til en normalsituasjon på grunn av myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet og

c) er budsjettert med driftstap før tilskudd

Endringen har først og fremst vært etterlyst av de store musikkfestivalene, som til nå har hatt problemer med å komme inn under eksisterende ordninger. Men den kan også stimulere til at korps kan gjennomføre billeterte konserter og arrangementer som er åpne for allmennheten.

Les mer om ordningen her på Kulturrådets nettsider