Nyheter  Søndag 29. mars 2015

Artikkel 3: Undervisnings- og besetningsplaner

Av: Bente Illevold

Korpsets undervisningsplan kan være et enkelt dokument som beskriver hvilke emner og kunnskap musikanten skal bli kjent med og erverve seg gjennom aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps. Den kan koordineres med korpsets årshjul og musikalske målsetninger. Det behøver ikke å være et stort dokument, men en god oversikt for musikanter og foresatte samt et viktig arbeidsverktøy for dirigenter og instruktører. Undervisningskoordineringen kan ligge til grunn for utarbeidelse av korpsets undervisningsplaner. Det kan også utarbeides undervisningsplaner som ligger til grunn for undervisningskoordineringen, men det anbefales at dirigenter og instruktører går i dialog før dirigenten(e) utarbeider undervisningsplanen. Undervisningsplanen bør inneholde de samme punktene for hvert ensemble med en tydelig progresjon, og utfra denne kan dirigentene diskutere sine musikkpedagogiske metoder. Her er eks. på punkter som kan diskuteres og ligge til grunn i en undervisningsplan:

*Notekunnskap
- Tonehøyder som kan leses vs. Tonehøyder som kan spilles
- Hvilke noteverdier skal musikanten kjenne når?
- Dynamikk, artikulasjon, begreper

*Konsertdeltakelse og repertoar
- Hvor mange konserter og hvilke?
- Hvor mye musikk skal spilles?
- Repertoar som ikke framføres på konsert?

*Mengdetrening vs. kvalitetstrening

*«Korpskutyme»
- Adferd på øvelser og konserter
- Ansvarsbevissthet i gruppa og som individ
- Forståelse av sin rolle
- Forståelse av dirigentens rolle

*Musikkforståelse
- Gehørarbeid og lytting
- Teori
- Repertoarkunnskap og sjangerkunnskap

En besetningsplan er en oversikt over korpsets nåværende besetning og oversikt over hvordan man ønsker at den skal utvikle seg, og er en oppgave som faller på dirigentene utfra de musikalske mål som er satt. Dette vil ligge til grunn for planlegging av instrumentkjøp og framtidig rekruttering. En besetningsplan er sånn sett et idealistisk dokument, som ikke nødvendigvis lar seg gjennomføre til det fulle, men allikevel vil fungere som et styringsdokument. Her er eksempel på hvordan en slik plan kan se ut (tilsvarende kan selvsagt lages for brassbandbesetning):

Skjema for medlemsutvikling