Nyheter  Tirsdag 7. april 2015

Artikkel 3: Om å sette seg mål

Av: Bente Illevold

Mennesker og musikanter er ulike, og vi responderer forskjellig ovenfor mål og målsettinger. For noen slår dette positivt ut, mens andre kan bli passive og trekke seg tilbake. Det er derfor viktig å lande på mål som alle kan akseptere i form av at de er realistiske og identifiserbare. Det å sette seg mål er i seg selv ganske selvforklarende, men perspektivet på målsettinger og delmål er ikke nødvendigvis like lett å utarbeide.

For de fleste av oss er det lett å sette et mål i 3 – 5 års perspektiv, da dette ikke er mål som nødvendigvis behøver å påvirke våre handlinger i dag. Men hva med å sette seg et mål om en uke? Da vil mange av oss kjenne på en indre vegring, for dette vil kreve noe av oss i dag. Nøkkelen er å lage målene små nok til at det er realistisk, samt å bygge de opp progressivt med utgangspunkt i hovedmålet. Her er et raskt eksempel med utgangspunkt i et solostykke og mitt eget instrument, eufonium, men kan lett overføres til andre instrumenter og annet repertoar:

 • Om 3 år: Spille Horovitz Euphonium Concerto som solist med korpset
 • Om 2 år: Spille 1. og 2. sats med pianist på kammerkonsert
 • Om 1 år: Spille 2. sats med orgel på julekonsert
 • Om 6 mnd: Spille trippeltunge øvelse 57 – 59 i Arban med metronom på 112 bpm
 • Om 3 mnd: Spille øvelse 2 fra Clarke i alle tonearter på 120 bpm (halvnote)
 • Om 1 mnd: Utvide det spillbare registeret mitt med et heltrinn opp og et heltrinn ned
 • Om 14 dager: Spille de 3 første etydene i Bordogni for familien
 • Om 1 uke: Ta en spilletime!
 • Om 3 dager: Spille en fritt valgt etyde for mine korpskollegaer via nett
 • Om 2 dager: Spille takt 23 – 25 på 3. sats i Horovitz
 • Om 1 dag: Lage meg øvingsmål

Utfordringen for de fleste av oss er å holde oss til målene våre. Jeg tror at sannsynligheten for å holde en målplan øker proposjonalt med antall detaljer og spesifiseringer i den. En dyktig spillelærer vil hjelpe deg med å utforme en slik målplan basert på ditt nåværende nivå. Hold motet oppe og minn deg på disse tingene:

 • Desto mer du utvikler deg, desto lenger tid tar det å utvikle seg enda mer.
 • Desto mer du utvikler deg, desto mer bevisst blir du på det du ikke får til. Du har overskudd til å legge merke til alle nyansene.
 • Det å utvikle seg på et instrument er å være i en evigvarende prosess. Man blir ikke «ferdig» - det er alltid nye muligheter og perspektiver på de samme øvelsene og repertoaret.
Maloppnaelsestrappa