Nyheter  Søndag 29. mars 2015

Artikkel 4: Aktivitet på interne grupper i sosiale medier og delingstjenester – bygge eierskap

Av: Bente Illevold

En viktig faktor for å skape suksess med korpsdrift er å skape et eierskap hos alle involverte. Jeg tror at aktivitet er essensielt for å få dette til. Dette handler om det arbeidet som gjøres mellom øvelsene, noe som er ekstra viktig i disse tider. Korps med aktive medlemmer, foresatte og dirigenter står sterkere rustet enn de uten samme aktivitetsnivå. Her er noen eksempler på aktivitet som kan gjøres på interne Facebookgrupper eller via delingstjenester som Google disk eller Dropbox. Kanskje kan det lages en ny Facebookgruppe med en humoristisk vri hvor det er lavterskel for å poste øvingsvideoer og lignende for å opprettholde motivasjon. Her er dirigenten(e) og instruktørene essensielle ressurser som må jobbe på lag for å skape aktivitet hos musikantene.

Noen idéer:

*#MakeYourOwnChallenge:
Det finnes mange aktive musikerkontoer på ulike sosiale medier som legger ut ulike #Challenge på daglig basis, og flere kommer stadig til i disse tider. Her legges det ut øvingsvideoer med noter som man kan prøve seg på, og som dirigenter/instruktører kan tilpasse sitt korps. Man kan også lage noe helt selv, og kjente låter slår best an! Det finnes flust av karaokeversjoner på YouTube, eller man kan lage et enkelt akkompagnement i for eksempel GarageBand som kan deles med musikantene. Jobber dirigenter og instruktører på lag, kan alle legge ut samme #Challenge som motivasjon, der instruktører poster først til inspirasjon. Her er noen gode kontoer å hente inspirasjon fra:
TubaRed (instagram)
Classicaltrombone (instagram) #cbleezychallenge
Danielle VanTuien (Facebook)

*Øvebingoer:
Dette har de fleste sikkert allerede kjennskap til, men her kan man lage egne varianter der dokumentasjon skal skje gjennom bilde eller video som legges i gruppa/delingstjenesten så alle får se.

*Extended techniques / Alternative spilletekniker:
Instruktører/dirigenter kan poste korte «masterclass»-videoer av seg selv hvor de forklarer extended techniques. Kanskje er dette tiden for å lære alle i korpset sirkelpust og multiphonics? Hvem kan holde den lengste tonen av alle korpsets medlemmer for eksempel?

*Legg ut repertoarforslag og lag avstemninger for å se hva musikantene ønsker å spille.

*Marsjtrening:
Bruk tiden på å lære korpset kommandoer som brukes i SLO (sluttet orden) med video. Lag en enkel drill som videochallenge der musikantene kommanderer seg selv.

*Musikkteoretiske quiz:
Her kan man lage enkle spørreskjemaer som sendes til musikantene og leveres individuelt, eller man kan gjøre det online i chattegrupper og lignende.

*Kartlegging av trivsel:
Lag en trivselsundersøkelse som sendes ut til musikanter og besvares individuelt. Hva er bra, hva kan bli bedre – husk en positiv vinkling på spørsmålene.