Nyheter  Søndag 29. mars 2015

Artikkel 5: Repertoarplanlegging, arrangering og stemmetilpassing

Av: Bente Illevold

Dette er et arbeid som dirigentene gjør til vanlig, men som det nå kanskje er enda bedre tid til. Hvis musikalske målsettinger og årshjul er på plass er det mulighet for å planlegge høstens konsert, julekonsert, filmkonsert eller konkurranser enda bedre enn tidligere.

Dirigenten kan også dele lydfiler av repertoaret med musikantene, spille inn hver enkeltstemme (på instrumentet eller via noteprogram som Finale eller Sibelius). Det er også muligheter for å kjøpe programvarer som senker farten på lydfilene, slik at musikantene kan øve til i tempoet som passer dem i startfasen. Her anbefales for eksempel «Music Speed Changer 2».

Er dirigenten en brukbar arrangør kan det være fint å få vedkommende til å arrangere musikk spesialskrevet til det enkelte korps og dets musikanter. Da vil alle få tilrettelagte stemmer for sitt nivå og resultatet har potensiale til å bli enda bedre! Om dirigenten ikke er arrangør, er dette kanskje tiden for å kaste seg ut i det?