Nyheter  Søndag 29. mars 2015

Artikkel 7: Online rekruttering og inntak av nye aspiranter

Av: Bente Illevold

Mange korps rekrutterer på våren, og kanskje står man i fare for å måtte vente til høsten med dette nå. I skrivende stund er ikke online rekruttering noe jeg personlig har testet ut, men det er like rundt hjørnet. Kanskje sitter mange barn hjemme uten altfor mange muligheter til gode fritidsaktiviteter, så la oss se på dette som en gylden anledning til å få de inn i korpset! Har instruktører ledig kapasitet for øyeblikket og man har tilgang til korpsets instrumentpark er det kanskje muligheter for å få noen nye aspiranter som starter med enkeltundervisning online. Her er mine foreløpige idéer på hvordan dette kan gjennomføres:

  • Tanken er at instruktører og dirigenter lager en kort videopresentasjon av seg og sitt hovedinstrument og forteller om korpset.
  • Deretter kan man dele disse videoene og rekrutteringsinformasjon gjennom korpsets nettverk, og kanskje også gjennom skolens om man har mulighet til det.
  • For barn som ønsker å begynne kan man kjøre ut instrumenter og sette på trappa, og de får korte nettbaserte spilletimer med instruktør i denne perioden.
  • Her anbefales to spilletimer i uka framfor én, da man ser at tiden online ikke er så effektiv som tiden på en vanlig spilletime.