Nyheter  Søndag 29. mars 2015

Artikkel 8: Digital undervisning i korps

Av: Bente Illevold

Mange korps er i gang med digitale undervisning allerede, og dette har ført til en stor forandring og omveltning i mange dirigenter og instruktørers arbeidshverdag. Det byr på nye utfordringer og krever ny kunnskap. Det er viktig at styret og medlemmer utviser raushet og tålmodighet i startfasen da vi alle sitter på ulik teknisk kunnskap, og noen vil trenge lengre tid for å få et opplegg til å fungere. Jeg anbefaler allikevel at man er i aktiv dialog og evaluering på ukentlig basis der det hentes inn tilbakemeldinger fra musikanter og foresatte – slik at man raskest mulig finner fram til gode løsninger. Deler her mine erfaringer etter to uker med digitalt samspill med aspirantkorps og enkeltundervisning. Dette er på ingen måte en fasist, men en presentasjon av hvordan jeg har valgt å gjennomføre undervisningen. Det er på ingen måte er et ferdig produkt, da jeg erfarer og lærer hver dag.

Samspill

Tradisjonelt samspill lar seg ikke gjøre pga. utfordringer med lydoverføring. Man kan rett og slett ikke spille samtidig sammen der alle hører hverandre. Jeg har valgt å kjøre gruppeøvelser med messing, treblås og slagverk foreløpig da jeg ser at større grupper gjør oppfølgingen av den enkelte musikant enda mer utfordrende. Jeg har erfart at det beste er at alle musikantene er på ipad eller større enhet, slik at de har et godt skjermbilde da jeg bruker en del delt skjerm i min undervisning (telefon har for liten skjerm til å se dette godt). Jeg bruker appen ZOOM cloud Meetings, og samspillet inneholder disse tingene:

*Spilling til mp3 og midifiler
- Alle musikantene mutes, de spiller til min dirigering og/eller spill samt en playback track jeg sender fra min PC som høres hos alle.
- Det positive med dette er at musikantene føler de spiller sammen med noen (lydfil og meg).
- Det negative er at jeg ikke får kvalitetssikret hva de får med seg og ikke (da jeg ikke hører dem).

*Komposisjonsoppgaver
- Alle musikantene komponerer en snutt.
- Denne spilles for hverandre.
- Det settes sammen inn i et partitur som jeg deler med dem underveis i øvelsen.
- Vi snakker om notebildet og de melodiene som er laget.
- Målet er at dette blir korpsets egen sang som framføres på neste konsert.

*Stemmeøving med enkelte grupper
- Her er også musikantene på mute.
- Jeg spiller sammen med dem og holder øye med om de ser ut til å henge med.
- Musikantene hører da min lyd og sin egen, men ikke hverandres.

*Vandreøvelser
- Lag skalaer og/eller melodier som vandrer mellom en og en musikant. Musikantene får utdelt hele melodien/øvelsen til hjemme-øving, og en egen stemme til bruk i korpset hvor kun deres del står og resten er korrekt noterte pauser. Målet er at alle kan spille sin del på rett tid og at det til slutt blir en gjenkjennbar helhet. Her får alle musikanter hørt hverandres lyd og føler at de spiller sammen, selv om de egentlig spiller en og en. Denne anbefaler jeg på det varmeste – særlig med unge musikanter.

*Dagens melodi
- Hver uke åpner øvelsen med at en musikant spiller en liten solo for resten av gruppa.
- Alle klapper etterpå og vi oppfører oss som vi er på konsert.

*Dialog
- Jeg er avhengig av ærlighet fra musikantene, og oppfordrer til at de skal stille spørsmål eller fortelle hva som er spesielt utfordrende for dem på det stykket vi spiller.
- Deretter forklarer jeg, gjerne med å dele skjerm og å skrive notebildet inn i notasjonsprogram. Slik går vi igjennom utfordringen i fellesskap. Jeg spiller også stemmen deres for dem.

*Quiz
- Musikkteorietiske spørsmål med bruk av flashcard, der musikantene svarer med å rekke opp hånda.

*Note- og rytmelesingskonkurranse
- Bruk av flashcard med rytmer og eller tonehøyder, musikantene svarer med å rekke opp hånda og spiller den rytme og/eller melodi som står på flashcardet.

Enkeltundervisning

Enkeltundervisning er etter min vurdering det enkleste å gjennomføre digitalt. Dette vil fungere som en vanlig spilletime, men den begrensningen at man kan ikke spille den samme melodien samtidig. Tradisjonelt forespill og vanlig instruksjon vil fungere godt.

Eventuelle utfordringer går på hvilket teknisk utstyr eleven har til rådighet, samt hastighet på internett. Ideelt sett burde man hatt en god ekstern mikrofon og fått optimalisert lydinnstillingene for instrumenter i den appen man velger å bruke.

Det siste kan man finne ut av ved å google. Kvaliteten på lyden er viktigere desto høyere nivå man underviser på, og har man dyktige elever er det kanskje tiden for å be de investere i en god ekstern mikrofon – dette kan være kjekt å ha også i framtiden.

Link til gratis flashcard på nett (Korpsnett Norge er ikke ansvarlig for innholdet i eksterne lenker)