Nyheter  Mandag 1. februar 2021

Bjørn Sagstad til Valdres Sommerbrass - UNG Dirigent-kurset

Vi har gleden av å melde at Bjørn Sagstad blir kursleder for UNG Dirigentkurset i forbindelse med Valdres Sommerbrass 2021. Bjørn underviser i dirigering ved Griegakademiet i Bergen, og har dirigert en rekke av våre fremste profesjonelle korps og orkestre.

Bjorn Sagstad Photo Aage Jan Barlund

Sagstad er en dirigent med et stort repertoar og sjangerbredde. Han har også en stor kjærlighet til undervisning og er blant annet faglig ansvarlig og mentor for Maestra programmet. Maestra er en nasjonal satsning på kvinnelige dirigenttalenter, og en del av programmet Dirigentløftet. Fra høsten 2021 tiltrer han en professorstilling ved Universitetet i Basel i Sveits.

Hans tro på et lyttende og utforskende lederskap har ført til engasjementer som kunstnerisk leder, gjestedirigent og dirigentlærer i Norden og Europa, Afrika, Nord-Amerika og Asia.

Sagstad brenner for utvikling av ny musikk og det å være en sparringspartner for både etablerte og unge komponister. Dette har skapt flere urframføringer og innspillinger innenfor et bredt musikalsk spekter og cross over prosjekter.

Han er utdannet ved musikkonservatoriene i Bergen, Trondheim og Tromsø, ved Royal Northern College of Music – Manchester og ved flere mesterklasser i Norge, Sverige, Danmark, Østerrike, Tsjekkia og USA med Jorma Panula, Tsung Yeh og Ragnar Rasmussen som lærere.

Bjørn har vært kunstnerisk leder for Sjøforsvarets Musikkorps i Bergen, Kristiansand Blåseensemble/Kristiansand Symfoniorkester, Kristiansund Symfoniorkester/Operaen i Kristiansund og Prinsens Forsvarskorps i Danmark. Han har også vært involvert i utviklingen av the Palestinian Youth Orchestra i Ramallah. Han har vunnet den Nordiske Dirigentkonkurranse i Sverige, og har mottatt flere priser, fond og legater.

Bjørn Sagstad er dirigentlærer og førsteamanuensis ved Grieg Akademiet og har engasjementer ved Universitetene NTNU, UiB, UiS, UiT, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW i Basel (Sveits), Jyske Musikkonservatorium (Danmark), Prins Claus Konservatoriet i Groningen (Nederland) og i Singapore, i tillegg til Sherborne Summerschool of music (England) og Dirigentveka i Stavanger. Bjørn Sagstad er også en ettertraktet foredragsholder.

Vi gleder oss over å ha fått Bjørn med på laget til Valdres Sommerbrass. UNG Dirigentkurset er åpent for unge dirigenter i alderen 15 - 19 år. Kurset er åpent for alle unge dirigenter uavhengig av hovedinstrument og organisasjonstilknytning. Dette kurset arrangeres i samarbeid med De unges orkesterforbund - UNOF og med støtte fra Dextra Musica - Unge utøvere.

Valdres Sommerbrass arrangeres på Brennabu i Vestre Slidre 22. - 26. juni i år.

Påmelding og mer informasjon om dirigentkurset, og de øvrige kursene på Valdres Sommerbrass finner dere i lenkene under her.

Mer om Valdres Sommerbrass her

Påmelding Valdres Sommerbrass 2021 - UNG Dirigent-kurset og UNG Komponist-kurset

Valdres Sommerbrass arrangeres på Brennabu i Vestre Slidre kommune i Valdres i perioden 22. - 26. juni 2021. Sommerbrassen består av tre parallelle spillekurs inndelt etter alder og nivå, samt et dirigentkurs og et kurs i komposisjon.

Med bakgrunn i situasjonen tar vi følgende forbehold for avvikling av kurset:

* Gjennomføring av kurset vil være avhengig av at myndighetene ikke innfører nye begrensinger/innstramminger i reglene for gjennomføring.

* Dersom kurset skulle bli avlyst på grunn av slike endringer (force majeure) vil kursavgiften bli tilbakebetalt i sin helhet.

* Ingen må reise til Brennabu uten å være 100% friske - dette er svært viktig. Dersom en blir syk under oppholdet må vedkommende isoleres på eget rom og bli hentet hjem så fort som praktisk mulig.

* Ingen må reise til Brennabu om noen i samme husstand, eller noen man har hatt nær kontakt med, har fått påvist korona-smitte i løpet av de siste 14 dagene før kurset starter.

Jeg ønsker å delta på:

* Det kan, dersom koronarestriksjonene åpner opp for det, bli aktuelt å åpne kurset for deltakere over 19 år også.

Dersom du spiller flere instrumenter vil vi gjerne vite det uansett om det er et eller flere blåseinstrument, slagverkinstrument, strykeinstrument, strengeinstrument, piano, sang eller hva det nå måtte være. Spiller du ikke et biinstrument skriver du "Ingen" i feltet.

Jeg leser noter i:

Dersom du medlem i et korps eller strykeorkester skriver du det her. Om du ikke er medlem noe sted skriver du Privat i feltet

Hvem skal fakturaen sendes til?

Oppgi privatadresse om deltakeren/deltakerens foreldre/foresatte skal dekke kostnaden selv, eller korpsets / strykeorkesterets adresse om de skal dekke kostnaden.

Dersom korpset /strykeorkesteret skal dekke kostnaden, og korpset / strykeorkesteret sender flere medlemmer på kurs blir det sendt en felles faktura for kurset til korpset / strykeorkesteret.

Faktura sendes som hovedregel som epost dersom det er mulig.

Mobilnummer som oppgis må være tilgjengelig hele kursperioden. Oppgi gjerne flere nummer det er mulig å nå dere på.

Vennligst oppgi om musikanten har allergier eller bruker medisiner det er nødvendig å ta hensyn til / kjenne til for kursleder og kurssted.

Publisering av foto og video

Når det gjelder publisering av bilder eller video, med eller uten bruk av navn, så skal både barnet og foreldre/foresatte samtykke til slik publisering for at vi skal kunne bruke dette materialet. Vi ber dere derfor om å drøfte dette ordentlig i forbindelse med påmeldingen.

Dersom barnet under 15 år ikke ønsker publisering selv om foreldre/foresatte sier det er ok, er det barnets ønske som skal gjelde. Dersom barnet under 15 år ønsker publisering men foreldre/foresatte sier nei er det foreldre/foresattes ønske som skal gjelde.

Barn over 15 år kan som et utgangspunkt bestemme dette selv. Men vi tilrår at det drøftes i hjemmet før avkrysning.

Deltakere over 18 år bestemmer selv.

Forbehold vedrørende gjennomføring og kriterier for deltakelse som følge av korona-situasjonen
Samtykke til lagring av personopplysninger

For deltakere under 18 år er det foreldre/foresatte som gir slikt samtykke.

Opplysningene deles ikke med tredjepart og benyttes bare til denne påmeldingen og gjennomføringen av dette kurset. Noen opplysninger lagres i samband med behov for dokumentasjon og krav til dette. Opplysninger om allergier, medisinbruk, sykdom eller andre sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har nødvendig, legitimt behov for å motta slike opplysninger. Alle sensitive data slettes umiddeltbart etter at kurset er avsluttet.

Her finner du/dere Lov om behandling av personopplysninger:

https://lovdata.no/dokument/NL...