Nyheter  Tirsdag 31. august 2021

Bli med på Musikklivets uke

Etter over 18 måneder med nedstenginger og store koronautfordringer, kan korpsene, korene, orkestrene og alle andre i musikklivet endelig komme i gang igjen. Derfor inviterer Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd med på "Musikklivets uke" for å markere den nye oppstarten.

Musikklivets uke Facebook cover

Når alle landets kor, korps, orkestre og øvingsfellesskap har levd med strenge smitteverntiltak over så lang tid, har dette fått konsekvenser for mange. Halvparten av de aktive lagene i den frivillige delen av musikklivet er redd for å miste minst 20 prosent av medlemmene, og to av tre lag har opplevd rekruttering som vanskelig under koronapandemien. Samtidig vet man fra før at deltakelse i musikklivet er nyttig for helsen, samfunnet og publikummet. Derfor ønsker organisasjonene nå å vise frem alle disse fantastiske sidene ved musikkfrivilligheten. Musikklivets uke er en feiring for kor, korps, øvingsfelleskap og orkestre over hele landet. Feiringen gjennomføres ved at de gjør det de liker best – spre sang- og spilleglede igjen. Noen gjør ekstra stas på seg selv ved å arrangere åpne øvelser. Andre feirer gjenåpningen med å holde sin første konsert på mange måneder.

Et stort savn
– Å synge og spille sammen er uvurderlig for mange og har vært et stort savn. Vi vet at musikklivet betyr svært mye både for lokalsamfunnene og for de som er med, sier Liv Bakke Kvinlog, styreleder i Musikkens studieforbund, som står bak Musikklivets uke sammen med Norsk musikkråd. – Nå kan vi endelig se lyset i enden av tunnelen. Dette har hele Norges musikkfrivillighet sett frem til i lang tid, og mange trekker nå en lettelsens sukk når de endelig kan gå i gang med sine faste musikkaktiviteter igjen. I juni lanserte Norsk musikkråd to rapporter som fastslår de positive effektene av å drive med musikk. Disse viser at musikkdeltakelse fører til både bedre helse, lengre levetid, lavere blodtrykk og bedre konsentrasjonsevner.

Medisin mot ensomhet
– Koronapandemien forsterket et av våre alvorligste samfunnsproblemer, nemlig ensomhet. Vi vet at musikken skaper et inkluderende fellesskap, og det har aldri vært viktigere å høste disse fordelene, fastslår styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag. – Musikklivets uke handler om å feire gleden og kraften musikken gir oss, noe vi håper så mange som mulig kan få kjenne på, avslutter han.

Hvordan delta under Musikklivets uke?

For å gjøre mer ut av feiringen kan man også:

  • Arrangere et signalarrangement i uke 36, for eksempel en konsert eller åpen øvelse
    • Inspirasjon og tips til aktiviteter finner du i aktivitetsbanken på musikk.no.
  • Ta kontakt med lokalavisen og/eller invitere dem på besøk til ditt signalarrangement

NB: Musikkens studieforbund med ekstra stimuleringsmidler

Korps som er tilknyttet Musikkens studieforbund gjennom medlemskap i Korpsnett Norge, vil om dere registrerer kurs for høstens øvelser i denne perioden, få et ekstra stimuleringstilskudd fra Musikkens studieforbund.

Husk å logge inn og lever søknad ("registrere kurs") for høstens øvelser, så blir dere med på ordningen med ekstra midler.

Registrere kurs hos Musikkens studieforbund her (ekstra stimuleringstilskudd gjelder kun for korps tilknyttet Korpsnett Norge) Grafiske filer finner dere her Tips til aktiviteter finner dere her Pressemateriell og maler finner dere her