Nyheter  Tirsdag 2. februar 2021

Digitale årsmøter - hvordan kan det gjøres?

Årsmøtesesongen nærmer seg, og som i fjor er smittesituasjonen en utfordring for mange med tanke på fysisk frammøte og tilstedeværelse. Her er en seire med artikler om hvordan man går fram om møtene må avholdes digitalt.

Zoom og Teams
For mange korps vil en helt digital løsning være eneste mulighet. For andre kan en variant med fysisk tilstedeværelse for noen, der andre er med via nett, være veien å gå. Norsk musikkråd har publisert en serie artikler om temaet der dere får råd og veiledning i hva som finnes av løsninger og hvordan man går fram for å gjøre alt korrekt. Det siste året har vi alle blitt kjent med Zoom og Teams som digitale møteplattformer på nett. Det er fullt mulig å gjennomføre årsmøter via disse. Og hvordan det skal/kan gjøres står beskrevet i denne artikkelserien til Norsk musikkråd:

TIPS OG RÅD TIL DIGITALE ÅRSMØTER

Juridisk veiledning
Av og til kan det være en utfordring å finne ut at hva som er lov og hva som ikke er lov i den situasjonen vi er i for tida. Norsk musikkråd har laget en juridisk veileder som dere finner her:

NÅR VEDTEKTENE MÅ VIKE

OBOS-løsningen
En av disse artiklene omtaler en løsning OBOS har utviklet i samarbeid med firmaet Unfold. Denne løsningen anbefaler vi ikke dersom dere ønsker å ha samtidig tilstedeværelse og diskusjoner rundt de vedtakene som skal fattes. Løsningen gir heller ikke anledning til å komme med benkeforslag underveis i møtet. Men møteportalen vil være åpen i 8 dager, så dermed kan de som skal avgi stemme gjøre det uten å være tilstede på likt. Vi velger å viderebringe informasjonen om denne løsningen slik at dere kan vurdere selv om dette likevel er noe for deres lag:

OBOS-LØSNINGEN

Lykke til med årsmøtene, og ta gjerne kontakt om dere lurer på noe.