Nyheter  Tirsdag 8. september 2020

Digitale informasjonsmøter om smittevern, øvingslokaler og arrangement

Har korpset utfordringer med å få tilgang til øvingslokalene, eller har dere spørsmål om smittevern på øvinger og ved gjennomføring av konserter og arrangement? Nå inviterer vi til digitale informasjonsmøter for alle medlemskorps i Korpsnett Norge.

De digitale møtene blir gjennomført på kveldstid og er åpne for styremedlemmer, andre tillitsvalgte og dirigenter i alle korps som er medlemmer i Korpsnett Norge.

Vi gjennomgår smitteveilederne, både den generelle for øving og den spesielle for korpsøvelser. I tillegg tar vi opp utfordringer knyttet til tilgang på øvingslokaler. Det er veldig stor variasjon fra sted til sted når det gjelder dette, og vi ønsker å utveksle erfaringer med hverandre, samt gi noen tips og råd på veien for dere som fortsatt ikke får lov.

Så tar vi opp alternative måter å gjennomføre arrangement på nå som det er så store begrensinger i publikumstall, og inntektsmulighetene er begrenset.

Vi går også gjennom den generelle smitteveilederen gjelder konserter og arrangement og den spesielle som er utarbeidet for loppemarkeder og tilsvarende

Det er lagt opp til en varighet på rundt en time, med mulighet for litt utvidelse ved behov.

Datoer for møtene er som følger:

  • 15. september kl. 20
  • 16. september kl. 20
  • 21. september kl. 20
  • 24. september kl. 20

Møteleder: Jan Erik Helleren, musikksjef i Korpsnett Norge

Sted: Møtene gjennomføres via Teams. Invitasjon/lenke til møtet får dere tilsendt i forkant av møtet.

Påmelding via skjema her på siden etter prinsippet førstemann til mølla. Maks 10 deltakere per møte. Ved stor pågang kan det bli aktuelt å sette opp flere møter senere.