Nyheter  Fredag 8. november 2019

Dirigentløftet sponser klassekorpsene på Ringerike med 350 dirigentpinner

Ringerike sitt unike klassekorpsprosjekt, der bortimot samtlige elever i 3. klassetrinn får undervisning på korpsinstrumenter i musikktimene, får denne uken tilsendt 350 dirigentpinner fra Dirigentløftet.

Nå skal alle de unge musikantene få prøve seg som dirigenter i tillegg til å spille, og klassekorpsundervisningen skjer i tett samarbeid mellom grunnskole, kulturskole og alle de lokale skolekorpsene med støtte fra Hønefoss Sparebank, Sparebank1 Ringerike Hadeland og Sparebankstiftelsen DNB/Talent Norge gjennom Dirigentløftet. Vi i Korpsnett Norge bidrar med veiledning og kursing av grunnskolelærere, kulturskolelærere og tillitsvalgte i de lokale skolekorpsene.

- Vi ønsker å inspirere små og store dirigenter landet over, og dirigering i klassekorps er et fantastisk fint tiltak, sier Eline Moe Melgavis i Dirigentløftet. Hun legger til at om flere ønsker dirigentpinner kan de bestilles på post@dirigentloftet.no.

Les mer om Dirigentløftet her: https://dirigentloftet.no/

Dirigering i klassekorps Vestre Slidre skule foto Jan Erik Helleren Korpsnett Norge 2