Nyheter  Søndag 3. mars 2019

Fagdag for tillitsvalgte

Lørdag 27. april arrangerer Korpsnett Norge fagdag for tillitsvalgte i Bø i Telemark.

Fagdagen er en del av programmet i landsmøtehelgen, og skal gi inspirasjon, faglig påfyll, samt legge til rette for erfaringsutveksling.

Programmet fram til lunsj er også aktuelt for alle som driver med frivillig arbeid spå musikkfeltet, samt kommunale kultur- og kulturskoleledere.

Pris: kr 350,-
Påmeldingsfrist: snarest. Vi tar imot så lenge det er kapasitet i lokalet.

Program

10.30 Registrering
11.00 Velkommen og praktisk informasjon
11.15 Akustikk i musikklokaler: et sted å øve - et sted å framføre
12.15 Korps for alle - hva hindrer barn i å delta og hvordan inkludere flere?
13.00 Enkel lunsj
14.00 Medlemsutvikling og rekruttering
15.30 Erfaringsutveksling og gruppesamtaler
16.00 Samspillet mellom dirigent - styre - korpstillitsvalgt
17.00 Fagdagen avsluttes