Nyheter  Lørdag 22. februar 2020

Gardeveteranene spiller inn veiledningsfilmer i marsjering

Denne helgen har Norske Gardeveteraners Drillkontingent - NGD samling i Huseby leir for å spille inn en serie med veiledningsfilmer i marsjering. Det er Korpsnett Norge som står bak prosjektet med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Gardeveteranene sluttetorden

- Formålet med filmene er å gi korps over hele landet en mulighet til å se hvordan de ulike elementene i grunnleggende marsjering skal gjennomføres, forteller musikksjef i Korpsnett Norge, Jan Erik Helleren. - Vi er veldig glade for at vi har fått låne Gardehallen i Huseby leir til innspillingene, og at veteranene stiller så velvillige opp.

Bakgrunnen for prosjektet er ønsker fra en rekke korps om å få veilendning rundt det med marsjering. Mange steder er det ikke så enkelt å få tak i en instruktør i nærområdet som har spesiell kompetanse på marsjering. Med disse filmene kan dirigenter, korpsledere og tamburmajorer få litt hjelp via internett i arbeidet med å lære musikantene grunnleggende SLO (sluttet orden) slik som Gardemusikken gjør det.

- I tillegg til filmene vil vi også legge ut en egen begrepsoversikt med forklaringer på våre nettsider, slik at det er mulig å forstå alle begrepene som brukes selv om man ikke har drevet på med det så mye tidligere, forteller Helleren. - Filmene blir lansert på nett i løpet av våren og vil bli tilgjengeliggjort på Korpsnett Norges nettsider, Youtube og Facebook, og det vil være fritt fram for alle å ta dem i bruk.

Det er Jubafilm AS som står for opptak og redigering. Filmene blir produsert av Korpsnett Norge med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, og Hans Majestet Kongens Garde har velvilligst stilt Gardehallen i Huseby Leir til disposisjon for innspillingene.