Nyheter  Fredag 16. april 2021

GJENÅPNING: Smitteveilederen for korps og drill er oppdatert - flere kan øve sammen

Lettelser i de nasjonale retningslinjene gir nå også voksne bedre mulighet til å øve sammen i korps og drill-grupper. Og det gjelder både innendørs og utendørs.

COVID KORPS

Det er gledelig at det nå er kommet lettelser som gjør det lettere for korps og drill-grupper å øve sammen igjen. Både den generelle "Smitteveileder for musikkøvelser", og det spesielle avklaringsdokumentet "Hvordan gjennomføre øvelser og treninger i korps og drilltropper" er nå oppdatert i henhold til de nye nasjonale retningslinjene.

NB: Men husk at dette er nasjonale anbefalinger, sjekk om din egen kommune har strengere tiltak før dere iverksetter gjenåpning.

For voksne betyr lettelsene i hovedsak at de nå kan drive med organisert fritidsaktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer. Flere grupper kan disponere samme øvingsareal med 2 meter mellom hver gruppe, men treningsarealet eller området må gjøre det mulig å holde gruppene kan holdes helt adskilt under hele økten og at de både enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. I praksis vil derfor mange ensembler kun kunne gjennomføre gruppeøvelser i den første perioden.

For barn betyr lettelsene i hovedsak at arrangementer innendørs for barn i korps er sidestilt med arrangementer innendørs for barn som driver med idrett. Det har tidligere vært en forskjellsbehandling her som nå er fjernet. Barn og unge under 20 år kan igjen starte opp med kulturarrangementer (konserter, mesterskap, stevner) som samler inntil 50 personer, uten faste, tilviste plasser. Dette er regulert av forskriften, og det forutsettes at alle 50 kommer fra samme kommune. Dette inkluderer også eventuelt publikum som ikke har faste, tilviste plasser. Dersom lokalet har faste, anviste plasser vil det være mulig å samle inntil 100 personer.

Det er viktig for oss i korpsorganisasjonene å presisere at hovedfokus er smittevern og å unngå spredning av smitte i tråd med de restriksjonene og rådene som til enhver til gis av helsemyndighetene i Norge.

Merk: Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund sine praktiske tips i den siste versjonen oppdatert 16.04.2021 (nedlastbart vedlegg nederst i saken), er basert på veilederen Smittevern for musikkøvelser (versjon 15.04.2021), og er gjeldende for all musikk-og drillaktivitet inntil videre.

Oppdatert versjon av Smittevern for musikkøvelser

Avklaringsdokumentet for korps og drill lastes ned her