Nyheter  Onsdag 9. september 2020

Gladsak fra Oslo: Gratis tilgang på øvingslokaler på Popsenteret fram til nyttår

Med støtte fra Oslo kommune har Popsenteret åpnet opp for utlån av øvingslokale. Oslo musikkråd administrerer utlånet. Ordningen er gratis, og alle smittevernhensyn med tanke på arealstørrelser osv. er ivaretatt.

Alle frivillige lag og foreninger i Oslo, uavhengig av medlemskap i organisasjon, kan nå låne rom til musikkøving vederlagsfritt på Popsenteret fra og med 14. september til og med 31. desember. Det er åpent for dette tre kvelder i uka (mandag til onsdag), og det er plass til totalt 12 grupper i uka fordelt på 2 rom - ett med smitteverntilpasset kapasitet på 40 personer og det andre med smitteverntilpasset kapasitet på 80 personer. Man søker om øvingstid ut semesteret. Det er Oslo Musikkråd som administrerer ordningen og ved mange søkere vil de foreta en prioritering av søkere basert på følgende kriterier:

1. Barn og unge
2. Lag tilknyttet VO-systemet
3. Øvrige

NB: Søknadsfrist 11. september!

Les hele saken og søk om plass her