Nyheter  Torsdag 16. april 2020

Grunnleggende marsjering film 2: Hvil - skjerpet hvil

I denne andre filmen i serien Grunnleggende marsjering, går vi nærmere inn på to av de tre posisjonene musikantene kan stå i når korpset er oppstilt. Posisjonene hvil og posisjonen skjerpet hvil.

Grunnleggende marsjering hvil skjerpet hvil
Spill av video