Nyheter  Onsdag 28. april 2021

Helomvending fra regjeringen – stimuleringsordningen skal også dekke inntektsbortfall

En gledens dag. Regjeringen har lyttet og gjør nødvendige endringer i stimuleringspakken. Ordningen blir også utvidet, og skal gjelde til 31. august 2021.

Stimuleringsordningen for frivillighetssektoren justeres så det blir mulighet for å søke støtte til både merkostnader og mindreinntekter som følge av koronarestriksjonene. Det betyr at årets ordning også skal gi dekning for bortfall av inntekter. Dermed blir den mer lik ordningene vi fikk på plass i krisepakke 2 og 3 i 2020. Ordningen blir også utvidet, og skal gjelde til 31. august 2021.

Norsk musikkråd, har sammen med Korpsnett Norge og NMF, vært en pådriver for å få på plass endringene. Generalsekretær Bjarne Dæhli i Norsk musikkråd er svært fornøyd.
– Dette er svært gledelige nyheter. Dersom dette nå blir en stimuleringsordning som faktisk virker, vil den bidra til at mange musikklag og arrangører i det frivillige feltet nå kan rekke blikket fremover. Nå ser det ut til at regjeringen har lyttet til tilbakemeldingene fra frivilligheten.

Detaljene i ordningen vet vi først når forskriften er klar. Kravet om minstebeløp i fjorårets kompensasjonsordning gjorde at store deler av musikkfrivilligheten ikke fikk dekket sine inntektstap. Vi i Korpsnett Norge har en forventning om at det ikke blir etablert noe krav til minimumstap for å kunne søke støtte i år. Det er også viktig at tilskuddsbeløp under 200.000 ikke blir avkortet.

Justeringene i ordningen sendes nå til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for godkjenning. Det tok svært lang tid før den opprinnelige ordningen var ferdigbehandlet av ESA, og vi håper regjeringen nå bidrar for å få en rask avklaring for disse endringene.

Les mer på regjeringen.no