Nyheter  Torsdag 23. februar 2023

Hvem er egentlig Korpsglede AS?

Korpsglede AS inviterte Korpsnett Norge til samarbeid om NM i marsjering 2023. Men vi har hele veien vært usikre på hva som ligger bak henvendelsen, og hvor reelt ønske om samarbeid har vært.

Korpsnett Norge har hentet ut stiftelsesdokumentet for Korpsglede AS fra Brønnøysundregistrene (se vedtektene nederst i saken, fullt dokument er vedlagt for nedlastning).
Stiftelsesdokumentet viser at det står fire privatpersoner bak aksjeselskapet Korpsglede AS. Erik de Mora, Boye Wangensten Berge, Bård Granerud og Jacob Falck som hver har investert og eier 25% av selskapet som skal arrangere NM i marsjering.

I vedtektene til Korpsglede AS står det at «Formålet til selskapet skal være å eie rettighetene til varemerket Norgesmesterskap (NM) i marsjering - Korpsglede, samt årlig arrangere Norgesmesterskap i marsjering for skolekorps og voksenkorps som ledd i et større korpsarrangement. Arrangementet skal hvert år søkes gjennomført i samarbeid med Norges Musikkorps Forbund (NMF). Det skal tilstrebes at selskapet utdeler Kongepokal for vinner i klasser for voksenkorps som oppfyller minstekravene for tildeling av Kongepokal.»

Det forundrer Korpsnett Norge at samarbeid med Norges Musikkorps Forbund er en del av formålet, og ikke samarbeid med Korpsnett Norge som de tilsynelatende inviterte oss til samarbeid. Eller hvor reell var egentlig invitasjonen til samarbeid?

Privat eierskap i aksjeselskap er ikke uvanlig og faktisk er de aller fleste aksjeselskap privat eiet, men at private aksjeselskap arrangerer NM for frivillige organisasjoner, krever rettigheter til NM og vil dele ut Kongepokal er vel ikke helt vanlig? Og, hvordan skal et eventuelt overskudd disponeres fra NM når det er eiet av privatpersoner? Hva er konsekvensene av en eventuell konkurs i aksjeselskapet, og hva betyr det for korpsene som deltar?

Vi må som korpsidealister ta stilling til om eierrettigheter til et NM skal være i privat eie, og eventuelt kunne selges til andre kommersielle aktører på markedet?

Aksjeselskapet Korpsglede AS gir grunnlag for en rekke spørsmål rundt økonomi, eierskap, habilitet og formål. Det har vi i mer enn to måneder krevet svar på fra Korpsglede AS, uten at Korpsglede AS har villet eller kunne svare Korpsnett Norge skriftlig. Det er ikke godt nok for oss som en seriøs aktør i korpsbevegelsen, og derfor kan vi ikke gå inn i et samarbeid med Korpsglede AS.

Vedtektene til Korpsglede AS er:

VEDTEKTER FOR KORPSGLEDE AS
(Vedtatt ved stiftelsen, 18. desember 2022)

§ 1
Selskapets navn er Korpsglede AS.

§2
Selskapet skal være et allmennyttig aksjeselskap som ikke har erverv til formål.
Formålet til selskapet skal være å eie rettighetene til varemerket Norgesmesterskap (NM) i marsjering - Korpsglede, samt årlig arrangere Norgesmesterskap i marsjering for skolekorps og voksenkorps som ledd i et større korpsarrangement.
Arrangementet skal hvert år søkes gjennomført i samarbeid med Norges Musikkorps Forbund (NMF).
Det skal tilstrebes at selskapet utdeler Kongepokal for vinner i klasser for voksenkorps som oppfyller minstekravene for tildeling av Kongepokal.

§3
Selskapets aksjekapital er NOK 30 000 fordelt på 30 000 aksjer hver pålydende NOK 1.

§4
Styret skal bestå av 4 medlemmer og styremedlemmene har signaturrett i fellesskap.

§5
Selskapet har ikke adgang til å utdele utbytte til aksjonærene da selskapet skal være et rent allmennyttig selskap.

§6
Selskapets aksjer kan ikke overdras til andre utenforstående enn allmennyttige
organisasjoner innenfor korpssektoren. Norges Musikkorps Forbund har fortrinnsrett til å overta aksjer dersom en eller flere aksjonærer i selskapet ikke lenger ønsker å beholde sine aksjer i selskapet og øvrige sittende aksjonærer ikke ønsker å benytte sin fortrinnsrett. Dersom ingen av selskapets aksjonærer ønsker å eie aksjer lenger og Norges Musikkorps Forbund heller ikke ønsker å overta aksjene, skal selskapet avvikles og eventuelle midler deles ut som gave til Norges Musikkorps Forbund.

§7
Ved eventuelt sletting og avvikling av selskapet, skal selskapets midler i sin helhet tildeles Norges Musikkorps Forbund.

§8
For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

(kilde: Brønnøysundregistrene)

Stiftelsesdokument med vedtekter for Korpsglede AS kan lastes ned her