Nyheter  Onsdag 28. oktober 2020

Ingen nye restriksjoner på øvelser

For å bekjempe spredningen av Covid-19 i befolkningen har helsemyndighetene den 28. oktober endret sine råd og anbefalinger. Men øvelser innen musikk og drill kan fortsette som før, så lenge en følger retningslinjene til smittevernveilederen.

Fra nettsiden til Norsk musikkråd:

For å bekjempe spredningen av Covid-19 i befolkningen har helsemyndighetene den 28. oktober endret sine råd og anbefalinger.

I covid-19-forskriftens kapittel 5 videreføres restriksjoner for en rekke arrangementer, men musikkøvelser er unntatt forbudet (jmf §13). Anledningen til å gjennomføre musikkøvelser er ikke endret i gjeldende forskrift kunngjort 28. oktober, men lokale myndigheter kan innføre andre bestemmelser.

Musikkøvelser for både barn og voksne og andre lignende aktiviteter (eksempelvis drill) omfattes ikke av arrangementsforbudet, men må slike aktiviteter følge de til enhver tid gjeldende anbefalinger om avstand mellom personer og samling av personer i grupper.

Med mindre den enkelte kommune har etablert restriksjoner for aktiviteter som kor-, korps og andre musikkøvelser, kan dette gjennomføres i tråd med veilederen Smittevern for musikkøvelser.

Ved høy lokal smittespredning vil den enkelte kommune forby eller begrense sosial omgang ved hjelp av ytterligere innstramninger for blant annet private sammenkomster. Det pålegger kommunen å klargjøre hvorvidt musikkøvelser skal omfattes (jmf Rundskriv I-7/2020).

I Oslo og Bergen er det etablert restriksjoner for sammenkomster og en anbefaling om antall kontakter hver person kan ha i løpet av en uke. Begrensningen og anbefalingen omfatter ikke musikkøvelser så lenge veilederen Smittevern for musikkøvelser blir fulgt. Det gir imidlertid endringer i hvor mange publikummere som kan delta på arrangementer.

For gjennomføring av konserter vises det til bestemmelsene i kapittel 5 i forskriften, samt Norske konsertarrangørers Smittevernveileder for konserter og arrangementer.

Husk godt smittevern både før, under og etter musikkøvelsen. Hold deg hjemme hvis du er syk. Husk god avstand og være ekstra oppmerksom i pauser og ved ankomst og avreise.

Seneste versjon av Smitteveilederen for musikkøvelser er alltid tilgjengelig på nettsiden til Norsk musikkråd. På denne siden kan du også registrere epostadressen din for å motta varsel ved endringer.

Det spesielle avklaringsdokumentet for korps og drill kan lastes ned fra vår side om smittevern. Se for øvrig lenker til de ulike veilederne og nettsidene under artikkelen.

Les mer om smittevern på vår side om smitteveilederne her Norsk musikkråds side om smittevern Norske konsertarrangørers smittevernveileder for konserter og arrangement