Nyheter  Lørdag 2. mars 2019

Innkalling til landsmøte

Det innkalles til landsmøte i Korpsnett Norge søndag 28. april i Bø i Telemark. Alle medlemskorps kan stille med en delegat.

Program:

  • Fagdag lørdag 27. april kl 11.00 – 17.00
  • Landsmøte søndag 28. april kl 10.00 – 13.00 med påfølgende lunsj

Sted: Gullbring Kulturanlegg, Gullbringvegen 34, 3800 Bø i Telemark
Påmeldingsfrist: 30. mars

Korpsnett Norge ønsker medlemmer og inviterte hjertelig velkommen!

Landsmøtet er Korpsnett Norges øverste organ. Her staker vi ut kursen for organisasjonen vår for de to neste årene, og vi velger nytt landsstyre. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer. Hvert korps har imidlertid én stemme. Enkeltmedlemmer velger tre representanter som har én stemme hver. I tillegg til å påvirke Korpsnett Norges framtid, får landsmøtedeltakerne treffe hyggelige korpsfolk fra hele landet, inspirasjon og faglig påfyll. Landsmøtet avsluttes med felles lunsj før avreise.

Praktisk informasjon
Det er gratis å delta på landsmøtet, og alle deltakerne får lunsj søndagen. For ungdommer som deltar på Ung tillitsvalgt-kurs er alt gratis. Priser for deltakelse på fagdager og overnatting finnes i påmeldingsskjema nederst på siden.

Styrets årsmelding, revidert regnskap og saker til behandling distribueres fire uker før landsmøtet.

Frist for innmelding av saker som dere ønsker fremmet til behandling på landsmøtet er i år satt til til 17. mars 2019.

Lørdag 27. april blir det to parallelle fagdager, en for ungdom og en for voksne:

Kur Mote Utsnitt

KUR-seminar

Ung tillitsvalgt-kurs

Dette er en fagdag for korpsungdom i alderen 12 – 18 år. Temaer som tas opp er rollen som tillitsvalgt, korpsdrift og samspillet mellom styre, korpstillitsvalgte og dirigent. Deltakelse på Ung tillitsvalgt-kurs er gratis, og ungdommene kan delta på landsmøte søndagen. Reise dekkes for deltakere på Ung tillitsvalgtkurs.

Les mer her

PEL holder innlegg

Fagdag for tillitsvalgte

Fagdagen skal gi inspirasjon og faglig påfyll, samt legge til rette for erfaringsutveksling. Temaer som tas opp er rekruttering og medlemsutvikling, musikklokaler og samspillet mellom styre, korpstillitsvalgte og dirigent. Vi er også åpne for å ta inn temaer etter forepørsel. Meld inn ønsker så raskt som mulig. Målet er at deltakerne skal få praktisk kunnskap som de lett kan anvende i eget korps.

Les mer her

Innkalling til landsmøte og invitasjon til fagdager