Nyheter  Fredag 27. mars 2015

Innledning om digital korpsundervisning

Enten man er skolekorpsmusikant, amatørmusiker, styremedlem, instruktør eller dirigent påvirkes vår korpshverdag sterkt av dagens endrede verdensbilde og følgene i form av politisk pålagte samfunnsrestriksjoner. Uavhengig av hvilken «korpsrolle» man har, deler man ønsket om at korpset skal bestå, og være mest mulig funksjonelt når denne perioden er et tilbakelagt kapittel.

I denne artikkelserien forsøker vi å belyse hvordan man kan benytte denne tiden positivt, og til fordel for korpset. Vi ser på hvilke måter undervisning og øvelser kan organiseres, hvilke alternative oppgaver man kan tillegge instruktører og dirigenter, og hva styret, og når det gjelder skolekorps også hva foreldrene, kan gjøre.

Denne artikkelserien forsøker å gi dere så mange svar som mulig. Vi anbefaler dere som er dirigenter og instruktører å ta en titt på den delen av serien som er "mest for styremedlemmer" i tillegg. Der finner dere artikler som kan hjelpe styrene til å gjøre en best mulig jobb i tiden framover. Enten det er økonomi, sosiale aktiviteter, og for dere sin del også ansettelser og permitteringer.

Den delen av serien som har fått overskriften "mest for musikanter", gir gode øvingstips og tips om hva man kan gjøre på egenhånd hjemme.

Til slutt ber vi alle huske på at korps er et fellesskap, og at vi alle er avhengig av hverandre. Selv om man som styremeldem, dirigent og instruktør kan være usikker på digitaltekniske ting, eller ikke helt ser hvordan man skal løse denne situasjonen på en god måte, er det viktig at man forsøker å ha et ukentlig møte med musikantene sine. Samtale, gruppetilhørighet, og at man blir sett er kanskje enda viktigere nå enn når vi etter hvert kommer tilbake til en normal hverdag. Så gi musikantene et tilbud, selv om tilbudet kanskje ikke blir så perfekt som dere kunne ønsket dere. Ha tålmodighet med hverandre, vær rause og tenk positivt - Da kommer vi oss styrket ut av dette. Lykke til!