Nyheter  Onsdag 26. januar 2022

Instrumentene i korpset - en film til bruk i rekrutteringsarbeidet

Satsingen vår "Inkludering i korps" har fått et nytt hjelpemiddel i verktøykassa. Filmen "Instrumentene i korpset" er produsert i samarbeid med Det Norske Blåseensemble i Halden.

Instrumentene i korpset ill foto
Spill av video

Formålet med filmen er å vise hvilke instrumenter man kan spille i korps, og målgruppen er først og fremst foreldre/foresatte og andre som ikke kjenner til korps som fritidsaktivitet fra før.

Filmen egner seg ekstra fint til bruk i for eksempel foreldremøter, informasjonsmøter korpset inviterer til osv. Filmen er produsert av Korpsnett Norge i samarbeid med Det Norske Blåseensemble, og har blitt til med støtte fra Inkluderings- og mangfoldighetsdirektoratet.

Prosjektleder for satsingen Inkludering i korps, Jan Ove Salvesen, sier det har vært viktig å kunne tilby korpsene materiale de kan ta med når de skal ut og rekruttere nye medlemmer, og da særlig fra målgrupper de ellers ikke når.
- Målet med filmen er ikke å gi en fullstendig beskrivelse av hvert enkelt korpsinstrument, men den gir en liten oversikt over hvilke instrumenter som er aktuelle i korpsene, men det sies også at det vil variere fra korps til korps hva slags instrumenter som brukes rundt om, understreker han.

Brosjyre i tillegg til film

Salvesen forteller at det også er produsert en ny informasjonsbrosjyre der målgruppen er den samme som for filmen.
- Der forklarer vi hva korps er, hva man får være med på, hvordan det er organisert osv. Brosjyren er for øyeblikket utgitt på 11 språk, og ytterligere tre språk lanseres om kort tid. Brosjyrene er for øvrig også spilt inn som lydfiler, slik at man kan få innholdet opplest framfor å lese det selv, om man ønsker det. Til sammen blir filmen og brosjyren en god pakke korpsenes ledere kan ta med seg når de skal presentere korpset sitt for nye målgrupper, sier Salvesen.

Spennende prosjekt

Direktør for Det Norske Blåseensemble, Thorstein Granly, synes prosjektet er spennende.
- Omtrent alle musikere i Blåseensemblet, og de aller fleste i administrasjonen, hadde korps som fritidsaktivitet i oppveksten. Gjennom instrumentene fikk vi kontakt med superkraften i musikken; det at vi sammen kunne glede andre. Musikken og spillingen formet oss som mennesker, og gjorde at vi valgte musikken som levevei. Når vi spiller sammen er hver tone og hver musiker like viktig, og vi bruker hele sanseapparatet når vi spiller. Å spille sammen er godt for både kropp og sjel, og vi anbefaler alle å lære seg et instrument.

Granly oppfordrer alle til å bli med i det lokale korpset.
- Det vil du ha glede av hele livet, både for deg selv, men også ved at du gleder andre. Lykke til med spillingen! Vi håper å treffe deg på en konsert, avslutter han.

Det Norske Blåseensemble

Veronicavangroningen DNBE2019 15 edited

Det Norske Blåseensemble

Det Norske Blåseensemble ønsker å blåse liv i historien, være en inspirator for unge musikere og et drivhus for ny musikk.

Med røtter tilbake til 1734, kan Det Norske Blåseensemble skryte av å være Norges eldste orkester i kontinuerlig drift. Hele orkesteret består av 24 profesjonelle musikere med base i Halden. Det Norske Blåseensemble blåser gjerne nytt liv i velkjente verk fra de tidligere periodene, men gjør også årlige jazz- og showproduksjoner. Et av satsingsområdene er nettopp sanntidsmusikk – improvisert musikk på klassiske premisser. Uansett sjanger setter orkesteret pris på et godt samarbeid, og får ofte selskap på scenen av unge talenter og lokale aktører så vel som anerkjente nasjonale og internasjonale kor, solister og dirigenter.

Her finner du hele vår rekrutteringskasse for inkluderende rekrutteringsarbeid i korps Mer om Det Norske Blåseensemble finner du her