Nyheter  Fredag 6. mars 2020

Koronavirus - svar fra Folkehelseinstituttet om undervisning på blåseinstrumenter i skolen (06.03.2020)

Korpsnett Norge og Creo - forbundet for kunst og kultur, sendte likelydende brev til Folkehelseinstituttet for å få avklart spørsmål rundt smittefare i forbindelse med undervisning på korpsinstrumenter i grunnskolen.

Instrumenter klassekorps

Vi bad om råd på bakgrunn av henvendelser fra lærere og instruktører som jobber i korpsprosjekter i skolen. Slike prosjekter finnes over hele landet og har ulike navn som Klassekorps, Korps i skolen, Blås i skolen og Klasseorkester. Det finnes også liknende prosjekter i SFO (Skolefritidsordningen) og AKS (Aktivitetsskolen). Fellesnevneren for mange av disse prosjektene er at det ikke er uvanlig at elevene deler på blåseinstrumenter.

Her er spørsmålene vi stilte og svarene vi har fått fra Folkehelseinstituttet:

Er det nok med generelt god håndhygiene og vask av munnstykker med Antibac eller liknende, sjøl om elevene deler instrument?

– Ja. Alkoholholdige desinfeksjonspreparater (>70% etanol) og en rekke andre midler er anbefalt for rengjøring av overflater, inkludert musikkinstrumenter. Vanlig vask med såpe og vann er også effektivt for rengjøring av overflater potensielt forurenset med SARS-CoV-2 (koronavirus).

Er det tilrådelig at en elev overtar et instrument fra en annen elev der det er snakk om å dele instrument mellom elever/klasser, eller bør klassene finne på noe annet å gjøre som ikke involverer instrumenter i en periode framover?

– Det anbefales at instrumenter vaskes/desinfiseres etter bruk av én person, og dermed før bruk av en annen. Om dette gjør det nødvendig å ikke bruke instrumenter i en periode, er det vanskelig å svare på, men bytting av instrumenter mellom personer uten vask/desinfeksjon anbefales ikke.

Hvordan bør lærerne forholde seg til dette?

– Lærerne bør forholde seg til dette etter gjeldende rutiner for smittevern. Kommer man i kontakt med biologisk materiale som for eksempel spytt, skal det vaskes med såpe og vann. I nåværende situasjon bør man generelt unngå å komme i kontakt med luftveissekret fra personer med symptomer på luftveisinfeksjon. Det er forståelig at dette kan være vanskelig i for eksempel en skoleklasse, men det er per i dag ingen andre anbefalinger for slike tilfeller.