Nyheter  Fredag 13. mars 2020

Koronaviruset - alle kulturarrangement forbys (12.03.2020)

Helsedirektoratet har med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtatt forbud mot/stenging av alle kulturarrangement. Vedtaket som i første omgang ble gjort gjeldende fram til og med 26. mars, er nå forlenget fram til og med 13. april.

Vi ber alle våre medlemskorps om å forholde seg lojalt til de vedtak som fattes av myndighetene, og så håper vi på bedre tider og en normalisering av situasjonen etter hvert.

Helsedirektoratet har med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtatt forbud mot/stenging av alle kulturarrangement. Vedtaket som i første omgang ble gjort gjeldende fram til og med 26. mars, er nå forlenget fram til og med 13. april.

Korpsnett Norge har tidligere gått ut med at vi ber alle medlemskorps om å avlyse all aktivitet, i første omgang til over påske. Henstillingen om å stanse all korpsaktivitet, også ut over sluttdatoen for Helsedirektoratets vedtak opprettholdes, og gjelder alt av øvinger, om det er seminarhelger, fellesøvinger eller gruppeøvinger, samt alt av konserter, basarer, loppemarkeder, møter og sosiale aktiviteter.

Vi er selvsagt lei for at situasjonen er som den er, men liv og helse må gå foran. Vi har tro på at alle blir med på denne nasjonale dugnaden og gjør sitt for å hindre videre spredning av koronaviruset SARS-CoV-2.

Vi er helt sikre på at korpsene kommer sterkt tilbake når alt dette er over. Pass på hverandre så lenge, og øv gjerne litt ekstra hjemme.