Nyheter  Torsdag 11. november 2021

Hønefoss skolekorps og Landstrykerne med lanseringskonsert for ny noteserie

Søndag kl. 15.00 inviteres det til lanseringskonsert i Hønefoss kirke for Korps+orkester=sant-prosjektet. Der får dere høre både nyskrevet musikk og tilrettelagte arrangementer fra den splitter nye KOS-serien framført av Hønefoss skolekorps og Landstrykerne i samspill.

KOS ill 2

Det er De Unges Orkesterforbund - UNOF, Korpsnett Norge og Norsk Noteservice som står bak KOS-prosjektet og utgivelsene, med støtte fra Musikkens studieforbund.

Det er også bevilget støtte til fra Det norske komponistfond, og utgivelsen er støttet av Norsk Komponistforening til bestillingsverket Pegasus - O! For a horse with wings av Ingebjørg Vilhelmsen. Dette verket blir urframført på konserten i Hønefoss kirke søndag kl. 15.00. I tillegg vil flere nye, tilrettelagte arrangementer for denne spesielle besetningsformen bli å høre på konserten.

KOS er en forkortelse for Korps + orkester = sant, som er det fulle og hele navnet på både denne serien med spesielt tilrettelagte arrangementer og komposisjoner, og prosjektet som ligger bak.

KOS ble startet opp i 2019 av De Unges Orkesterforbund - UNOF, og målet var i første omgang å kartlegge hva som fantes av noteutgivelser der skolekorps og strykeorkestre kunne spille sammen. Korpsnett Norge og Norsk Noteservice ble med på prosjektet, og sammen har vi gjort et arbeid med både å kartlegge eksisterende materiale, og utvikle nye notesett.

Det kan være utfordrende for et «lydsvakt» strykeorkester og et «lydsterkt» skolekorps å spille sammen. Arrangementene må ta ekstra hensyn til balansen mellom de to besetningene, så ikke skolekorpset overdøver strykerne. Toneart er også et tema. Unge strykere trives ofte best med krysstonearter, unge blåsere trives ofte best med b-tonearter.

Disse utgivelsene er i utgangspunktet beregnet for skolekorps og strykeorkestre med unge medlemmer, men vi tror arrangementene kan være spennende også for voksne.

Arrangementene i KOS-serien vil komme i to utgaver, en for skolekorps med janitsjarbesetning og strykeorkester, og en for skolekorps med brassbandbesetning og strykeorkester.

Foreløpige er det ferdigstilt fem janitsjarutgivelser i serien. De samme fem stykkene vil foreligge i brassbandutgave innen kort tid. De fem er:

Pegasus - O! For a horse with wings – korps + orkester – Ingebjørg Vilhelmsen

Bolero - korps + orkester - Maurice Ravel arr. Haakon Esplo

Jupiter Hymn - korps + orkester - Gustav Holst arr. Ingebjørg Vilhelmsen

Trassvisa hennas Tora - korps + orkester - Egil Monn-Iversen/ Alf Prøysen arr. John Philip Hannevik

Fest i Dovregubbens Hall - korps + orkester - Edvard Grieg arr. Ingebjørg Vilhelmsen

Flere utgivelser i serien er under planlegging.

Notebutikken.no De Unges Orkesterforbund