Nyheter  Fredag 21. mai 2021

Stimuleringspakken er på plass - og bortfall av inntekter er med

ESA har godkjent endringene som innebærer at korpsene igjen kan få dekket bortfall av inntekter på samme måte som i fjor. Det er ekstra gledelig at den nedre grensen på 25000, - kroner i netto tap før man kan søke, er fjernet.

- Jeg er glad for at ESA har godkjent justeringen og forlengelsen av ordningen og at vi straks kan åpne for søknader. Dette er med på å gi forutsigbarhet og trygghet for frivilligheten, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja i en uttalelse til pressen i går. Og allerede i dag er ordningen lansert og det er åpnet for søknader hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Den første stimuleringspakken bommet
Da kulturministeren først lanserte den nye stimuleringspakken for våren 2021, traff den korpsenes aktiviteter i svært liten grad. Den første stimuleringsordningen ville medført at korpsene kun ville ha mulighet til å få dekket deler av uungåelige kostnader / merkostnader ved gjennomføring av konserter og arrangement. Men man skulle ikke få dekket tap av de inntektene korpsene trenger for videre drift. Det vil si tapte netto overskudd fra konserter og andre innteksbringende aktiviteter, som loppemarkeder, kiosksalg, dugnader for andre og så videre.

Har fjernet 25000, - kroners-grensen
Det førte til at Korpsnett Norge og NMF sammen ba om et møte med departementets politiske ledelse. Og i møtet med statssekretær Emma Lind 12. april fikk vi lagt fram vårt syn på saken.

- Nå har altså innsigelsene vi la fram for statssekretæren blitt hørt, og det er gledelig at korpsene nå på ny kan søke om støtte til dekning av netto inntektsbortfall slik vi kunne i fjor, fastslår styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer.
- Nå er på ny korpsenes viktigste inntektskilder med i ordningen, og på ny kan man søke om bortfall av inntekter. Så er vi glade for at den mye omtalte nedre tapsgrensen på 25000, - kroner, som hindret mange mindre korps i å kunne søke tilskudd, er fjernet i den nye forskriften. Det gjør at alle som til nå ikke har kunnet få tilskudd gjennom ordningen, kan ha et berettiget håp om noe mer hjelp, sier han.

Motregner mot ekstra momskomp
Det er ellers verdt å merke seg at den ekstra tildelingen av momskompensasjonstilskudd, som mange korps fikk tildelt noe midler gjennom tidligere i vår, skal trekkes fra om man får godkjent en søknad gjennom denne nye ordningen. Det gjøres automatisk i søknadsprosessen.

Send søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet her Les pressemeldingen fra Kulturdepartementet her

Forskrift om midlertidig tilskuddsordning for frivillighetssektoren kan lastes ned her