Nyheter  Tirsdag 14. februar 2023

Drøftingene førte ikke fram -
Korpsnett Norge arrangerer ikke NM i marsjering 2023

Etter to måneder med drøftinger med Korpsglede AS har det ikke vært noen reell fremgang, og Korpsnett Norge har fortsatt ikke fått tilfredsstillende svar på helt sentrale spørsmål.

Ikke NM 23 bredde2

Korpsglede AS tok kontakt med Korpsnett Norge før jul med invitasjon til samarbeid om NM i marsjering 2023, og i januar inngikk vi en intensjonsavtale.

De mest sentrale spørsmålene for Korpsnett Norge har vært innenfor områdene:

  • Økonomi og ansvar
  • Dommerutvelgelse og habilitet
  • Klage- og ankebehandling

Med bakgrunn i at Korpsglede AS ikke har kunnet komme med tilfredsstillende svar, er det ikke lenger aktuelt for oss å inngå samarbeid med dem i forbindelse med NM i marsjering 2023.

Økonomi og ansvar
For Korpsnett Norge har det vært viktig at NM og korpsfestivalen har adskilt økonomi for å sørge for økonomisk sikkerhet for deltakerkorpsene. Korpsnett har tidligere stilt en økonomisk garanti for NM i marsjering, men kan ikke gjøre tilsvarende for festivalen. Ved å gå inn i et samarbeid ville vi kvalitetssikre et arrangement vi ikke har forutsetninger for å kvalitetssikre.

Dommerutvelgelser og habilitet
Det er et ufravikelig prinsipp at dommere i konkurranser ikke skal ha bindinger til noen av deltakerkorpsene, verken økonomisk eller familiære. Troverdig og habil bedømming er ekstra viktig når det gjelder et NM.
Korpsglede AS lanserte tidlig dirigenten til Huseby skoles musikkorps som dommersjef for musikalsk framføring i sitt NM-arrangement. I tillegg ble en av instruktørene i samme korps lansert som en av marsjeringsdommerne. Vi har hele veien vært tydelige på at dette er problematisk siden Huseby skoles musikkorps er lansert som deltaker i NM i marsjering og styreleder i Huseby skoles musikkorps også er styreleder i Korpsglede AS.

Klage- og ankebehandling
Korpsnett Norge har stilt krav om at klager blir behandlet på en rettferdig og troverdig måte. Dette har ikke Korpsglede AS svart ut tilfredsstillende. I og med at skolekorps deltar i NM-konkurransene, må vi unngå at ressurssterke personer på subjektivt grunnlag klager inn dommeravgjørelser som ikke er til favør av deres eget korps. Korpsnett Norge har erfart at dette har skjedd tidligere, og vet av erfaring hvor viktig det er med en profesjonell og troverdig klagebehandling.

Korpsglede AS har foreslått et klageorgan som vi mener dessverre ikke løser problemstillingen, men som snarere reiser nye dilemmaer.

God idé
Som utgangspunkt synes vi i Korpsnett Norge det er leit det ikke er mulig å komme til enighet om samarbeid, for vi synes det er en god idé å være flere arrangører sammen om et NM.

NM i marsjering 2023 - dialog om mulig samarbeid