Nyheter  Onsdag 24. februar 2021

Korpsnett Norge og MiR med felles inkluderingsprosjekt

Involvering, inkludering og kommunikasjon er stikkordene for det nye inkluderingssamarbeidet til Korpsnett Norge og Multikulturelt Initativ og Ressursnettverk (MiR).

I desember 2020 fikk Korpsnett Norge innvilget en søknad til Kulturtankens tilskuddsordning "Inkluderende kulturliv". Tilsagnet på 250 000,- kroner betyr en mulighet til å styrke arbeidet med inkludering i korps, og videreutvikle "Korps for alle". Målet er å nå fram til flere potensielle musikanter, og øke rekrutteringen til korpsene fra familier med ulike kulturelle og språklige bakgrunner.

Jan Ove Salvesen

Korpsnett Norge leder prosjektet, og prosjektleder Jan Ove Salvesen mener satsingen kan få stor betydning for korpsenes evne til å involvere, inkludere og rekruttere medlemmer fra miljøer man tradisjonelt har slitt med å nå fram til:
- Det viktigste med dette prosjektet blir å gi korps-styrene og dirigentene et fungerende verktøy for rekruttering, samtidig som vi bevisstgjør korpslederne på hvordan korpsene kan bli enda bedre på å inkludere og involvere alle. Gjennom arbeidet med "Korps for alle" har det blitt veldig tydelig for oss hvor bevisste vi må være på hvilket ansvar vi alle har for å forhindre utenforskap. Vi som organisasjon ønsker å gjøre vårt for å bidra til at Fritidserklæringen og Mangfoldplakaten blir oppfylt.

Verdifull kompetanse

Salvesen har tro på at samarbeidet med Multikulturelt Initativ og Ressursnettverk (MiR) kan gi prosjektet verdifull tilførsel av kompetanse og engasjement:
- Det innledende samarbeidet vi har hatt med dem frem til nå, har vist at de har mye engasjement. De er en organisasjon som har et stort kontaktnettverk som de benytter seg av. Dette viser seg best allerede ved at de har påtatt seg å oversette informasjonsmateriell til 13 språk, der de også vil har tett dialog med hver enkelt oversetter for å kvalitetssikre resultatet. De har dessuten allerede kommet med mange tips som bidrar til at vi som ikke jobber daglig med disse tingene får bredere forståelse for utfordringene, og som i sin tur betyr at vi treffer bedre med prosjektet. Dette er en organisasjon som har erfaring med ulike inkluderingsprosjekter fra før, og som har lokallag over hele landet.

Ufarliggjøring

Prosjektleder Jan Ove Salvesen påpeker at dette også handler om å tilføre korpsene informasjon og kunnskap som ufarliggjør arbeidet med å inkludere fra nye grupper.
- Målet er selvsagt at dette ikke bare skal være i fokus i prosjektperioden, men at det informasjonsmateriellet og de verktøyene som blir brukt av korpsene i deres videre arbeid med inkludering over tid.

Hege Kristin Iversen Mi R edited

Daglig leder i Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk -MiR, Hege Kristin Iversen, mener prosjektet også er nyttig for deres organisasjon, og sier prosjektet vil gi dem et innblikk i hvordan korpsene jobber med inkludering av barn og unge:
- Vi vil lære om korpsenes betydning både som fritidsarena for barn og unge og som en viktig kulturbærer i nærmiljøet. I prosjektet vil det bli laget brosjyrer om korps på flere språk. Disse vil være veldig nyttige for oss i vårt arbeid med å informere familier i vårt nettverk om korps som en positiv og inkluderende aktivitet for barn og unge.

Brobygger og nettverk

Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk - MiR er et nettverk av og for foresatte, barn og unge med ulik kulturell og sosial bakgrunn.
- Vår visjon er å være en brobygger mellom minoritetsbefolkningen og storsamfunnet, med økt livsmestring, gjensidig forståelse og likeverdig deltakelse for alle som resultat. Vi driver ulike tiltak for barn, unge og familier, slik som leksehjelp, kurs, veiledningsgrupper, turer og aktiviteter. Vi har lokallag syv steder i landet, forteller Iversen.

Dele erfaringer og kunnskap

- Vi håper å dele vår erfaring og kunnskap med Korpsnett Norge i dette spennende samarbeidsprosjektet. Inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter er et område vi jobber mye med, og vi er i dialog med familier med ulik bakgrunn om hvilke barrierer for deltakelse de opplever. Vi ønsker å formidle disse familienes opplevelser til korpsene, for å øke bevisstheten rundt hva som kan gjøre det vanskelig å delta, sier Hege Kristin Iversen.
- Gjennom dette unike prosjektet håper jeg vi sammen kan bidra til en enda bedre inkludering av utsatte barn og unge i korpsaktivitet, og i sitt nærmiljø.

Les om Korpsnett Norges inkluderingsprogram Korps for alle her Les mer om MiR her Les mer om Mangfoldsplakaten her Les mer om og last ned Fritidserklæringen her