Nyheter  Onsdag 15. mai 2024

Korpsparaden - Lyngdal 8. juni 2024

Velkommen til Korpsparaden, årets skolekorpstreff vest i Agder med innlagte lavterskel konkurranser i marsjering.

Korpsparaden banner

Korpsparaden ble til på bakgrunn av ønske fra lokale skolekorps vest i Agder. Som navnet tilsier blir det korpsparade gjennom Lyngdal sentrum (med bedømning av for de som vil det) fram til Berg barneskole, der det også blir mulighet for å delta i lavterskel (alle kan være med uansett nivå) konkurranser i formasjonsmarsjering og stuntmarsjering.

Det legges opp til at hvert enkelt korps selv organiserer mat / drikke til egne medlemmer gjennom dagen. Det organiseres en enkel kiosk/kafeløsning på Berge barneskole.

Korpsparaden arrangeres av Korpsnett Norge i samarbeid med Lyngdal skolekorps (lokal tilrettelegger).

Arrangementet er åpent for alle uavhengig av organisasjonstilknytning.

Tid: 8. juni kl. 10:00 - 14:00 (avslutningstidspunktet er litt avhengig av antall korps).

Sted: Lyngdal sentrum / Berge barneskole

Påmeldingsavgift: 50, - kroner per driller/musikant.Påmeldingsavgiften inkluderer medalje til deltakerne.

PÅMELDINGSFRIST 25. mai

Påmeldingsskjema Korpsparaden