Nyheter  Mandag 29. november 2021

Stortinget styrket ikke krisebudsjettet for forsvarskorpsene!

De fem profesjonelle korpsene i Forsvarets musikk mangler fortsatt 15 millioner kroner for å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå neste år. Tross forventninger til den nye regjeringen, kom ikke pengene på plass i tilleggsproposisjonen til Statsbudsjettet som Stortinget vedtok 2. desember. Det mener vi er kritisk for hele korpsbevegelsen.

Klassekorpsfestival Ulefoss med Marinemusikken foto Andreas Soltvedt avisa Varden redigert

John Trygve Bakke dirigerer klassekorpsmusikanter i samspill med Marinemusikken på klassekorpsfestival i Ulefoss

I forkant av Stortingets behandling av tilleggsproposisjonen sendte styreleder Morten Skaarer følgende åpne brev til politikerne:

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp)
Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap)
Stortingsrepresentant Audun Lysbakken (SV)
Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap)
Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp)
Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV)
Stortingsrepresentant Eigil Knutsen (Ap)
Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp)
Medlemmene i Stortingets familie- og kulturkomité

Krisebudsjett for forsvarskorpsene!

Kjære statsråder og stortingspolitikere.

Det er ikke mer enn 15 millioner kroner det står om, men uten disse pengene vil aktiviteten til de fem profesjonelle musikkorpsene tilknyttet Forsvaret bli kraftig redusert. Det betyr at vi som driver på frivilligfeltet ikke lenger kan håpe på hjelp fra dem i vårt arbeid med å gjenreise skolekorps, generasjonskorps og voksenkorps etter pandemien.

To krevende år for korpsbevegelsen
De to siste årene har vært krevende. Pandemien har stoppet all korpsaktivitet i lange perioder. Skolekorpsene har mistet store deler av rekrutteringen de siste to årene, og selv om noen korps klarer seg bra, er det også mange som sliter. Jobben med å komme på beina igjen er så vidt begynt, og skal den lykkes, trenger våre medlemskorps trenger all den hjelp de kan få. Vi trenger synlige forsvarskorps som kan hjelpe oss med rekrutteringen til aktiviteten vår. Vi trenger dem som forbilder for våre musikanter, og vi trenger dem som medspillere i rekrutteringsarbeidet.

Men hos korpsene i Forsvaret, organisert gjennom Forsvarets musikk blinker varsellampene mørkerødt. Dersom forslaget til budsjett for 2022 opprettholdes som foreslått, betyr det i praksis nesten konsert- og aktivitetsforbud for dem. I disse dager ringer representanter for forsvarskorpsene rundt for å kansellere en rekke konserter og aktiviteter. Med så tette bånd som det er mellom forsvarskorpsene og oss i den frivillige korpsbevegelsen, får budsjettforslaget konkrete konsekvenser for hva vi og våre medlemskorps kan planlegge av aktiviteter i 2022.

For oss er det bare et ord for den situasjonen Forsvarets musikk er i ferd med å havne i, og det er krise. Vi trenger de fem forsvarskorpsene mer enn noen gang!

Forsvarets musikk og Korpsnett Norge har gjensidige avtaler om samarbeid på en rekke områder, deriblant rekrutteringsfremmende tiltak, arrangementer og kompetanseheving. Bildet som følger dette brevet, er et tydelig eksempel på nettopp et slikt samarbeid mellom forsvarskorpsene og oss i korpsbevegelsen. De siste årene har Kongelige norske marines musikkorps bidratt på Klassekorpsfestivalen i Ulefoss, der barn fra flere skoler i området får spille sammen med de profesjonelle musikerne i Marinemusikken. Samspillet mellom proffene og de potensielle korpsmusikantene i 4. klassetrinn, som har fått spille korpsinstrumenter i skolens musikktimer gjennom året, er særdeles viktig for rekrutteringen til de lokale skolekorpsene. Slike tiltak risikerer vi å miste nå.

Distriktspolitikk og arbeidsplasser
Ettersom forsvarskorpsene er spredt ut over landet er det også god distriktspolitikk å gi dem gode arbeidsvilkår der de er. Et eksempel er Hærens musikkorps i Harstad. De dekker hele landsdelen med sin virksomhet, og betyr oppdrag for andre virksomheter og frilansere over alt i sin region. Om Hærens musikkorps og de andre fire korpsene får opprettholde aktiviteten sin, gir det arbeidsoppdrag for svært mange frilansdirigenter, frilansmusikere, komponister, lyd- og lysteknikere og en rekke andre yrkesgrupper. Det er de samme frilanserne som vi i den sivile korpsbevegelsen er helt avhengige av. De er instruktører, dirigenter, solister, komponister, lyd- og lysteknikere for oss også. For å kunne fortsette å være frilansere på heltid, er de avhengige av oppdrag i begge leirer. Frilanserne er blant de som har vært hardest rammet av pandemien. Så det å i realiteten fjerne jobbmulighetene deres i Forsvarets musikk neste år er også krise for dem.

Mangler 15 millioner
Opprettholdes dagens budsjettforslag, betyr det at korpsene i Forsvarets musikk knapt nok kan gjennomføre to-tre konserter hver i løpet av hele 2022. For eksempel vil de 300 000, - kronene som nå er avsatt til produksjoner for Forsvarets stabsmusikkorps i Oslo være oppbrukt i løpet et par måneder. Når vi skriver utgangen av mars neste år, vil det for de fleste av forsvarskorpsene ikke være midler igjen til noe som helst annet enn å treffes i øvingslokalene. Normal drift for et musikkorps i Forsvaret betyr jo konserter og deltakelse på arrangementer både innenfor forsvarssektoren og utad mot sivilsamfunnet. Konserter koster mer penger enn bare lønn til musikerne, uansett hvordan man vrir og vender på det.

I det nåværende forslaget er det ikke penger til å engasjere dirigenter for eksempel. Uten musikalske ledere, ingen konserter. Det er heller ikke midler til å leie inn vikarer når fast ansatte blir syke, eller eksempelvis havner i karantene. Konserter kan ikke gjennomføres uten musikere.

Neste år får korpsene heller ikke nok penger til å leie inn nødvendige lyd- og lystjenester. For to uker siden var det stor konsert med Forsvarets stabsmusikkorps i Konserthuset i Oslo. Der ble det blant annet overbrakt en hilsen fra departementets politiske ledelse. Uten midler til lyd og lys, ville ingen hverken sett eller hørt noe av det som ble sagt der.

Øremerk midlene til Forsvarets musikk
SV har foreslått å ta inn de nødvendige 15 millionene kroner ekstra i sitt alternative budsjett. Det er et forslag vi stiller oss bak. Vi mener det er helt nødvendig for å sikre at forsvarskorpsene fortsatt kan være de viktige kulturbærerne og profesjonelle aktørene de er. Og vi mener at påplussingen må øremerkes formålet.

Kjære politikere, nå er tiden inne for å bygge opp og sette full fart framover, ikke begrense eller stoppe opp. Bevilg og øremerk midlene som trengs, enten de tas inn i forsvarsbudsjettet eller kulturbudsjettet eller i en kombinasjon.

Musikalsk hilsen

Morten Skaarer
styreleder
Korpsnett Norge