Nyheter  Mandag 7. september 2020

Krisepakke 2: husk å søke innen 15. september

Har korpset deres hatt inntektsbortfall på mer enn 25.000 i løpet av perioden 12. mars til 31. august. Da må dere huske å søke om tiltaksmidler innen 15. september.

Dere finner alt dere trenger når det gjelder å søke på tiltaksmidler fra Kulturdepartementet på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet (se lenke nederst). Frist for tiltakspakke 2 som gjelder perioden er 15. september. Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregistret.

Her søker dere om tiltaksmidler