Nyheter  Mandag 19. oktober 2020

Krisepakke 3 er klar - søknadsfrist 15. januar 2021

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader på krisepakke 3. Ordningen gjelder for hele perioden fra og med 12. mars til og med 31. desember, og er på 1 milliard kroner.

Kompensasjonsordningen videreføres noenlunde på samme måte som før. Det vil si at man fortsatt kan søke om kompensasjon av tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder og utleie, i tillegg til tapte inntekter fra konserter og andre arrangement.
– Idretten og frivilligheten har vist stor vilje og evne til å opprettholde aktivitet på tross av restriksjonene, og jeg er glad for at vi kan fortsette å støtte opp om dette, sa kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja da han la fram den nye krisepakkeordningen mandag 19. oktober.

Viktig endring
Den nye krisepakken har én viktig endring fra tidligere løsninger. For å stimulere til aktivitet, vil kompensasjonen for arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som blir helt avlyst reduseres til 50 prosent fra 1. november til og med 31. desember. For dem som gjennomfører aktivitet vil netto inntektstap kompenseres med 70 prosent også etter 1. november. Målet er at den enkelte søker skal komme økonomisk bedre ut ved å gjennomføre arrangementet innenfor smittevernreglene enn å fullt ut avlyse.
– Svært mange organisasjoner fra hele landet har søkt om kompensasjon for arrangementer planlagt fram til 1. september, og vi ser at ordningen treffer både de som har hatt store og mindre inntektstap. Nå vil vi stimulere til aktivitet og premiere de som forsøker å gjennomføre sine arrangementer, sa Abid Q. Raja.

Lottstift ill bilde tilskudd korona

Søkes via Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet har, som tidligere, fått ansvaret for forvaltningen av ordningen. Og praksisen med løpende utbetalinger vil bli videreført.

Søknadsskjema og informasjon om ordningen finner du på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Se lenker nederst i artikkelen

Lenke til Lotteri- og stiftelsestilsynets side om Tiltakspakke 3 - bokmål Lenke til Lotteri- og stiftelsestilsynets side om Tiltakspakke 3 - nynorsk

Kulturradet Symbol Svart

Også Kulturrådets støtteordning

Kulturministeren åpnet også opp for at korpsene kan søke om midler fra Kulturrådets støtteordning for gjennomføring av billeterte konserter og arrangementer. Se lenke til egen sak.

Les mer om Kulturrådets støtteordning her