Nyheter  Onsdag 29. april 2020

Kulturminister Abid Q. Raja: - Jobber for å finne bedre løsninger

Onsdag møtte Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja for å drøfte musikkorpsenes kritiske situasjon som følge av korona-krisen.

Kulturminister Abid Q. Raja

Engasjert kulturminister i dagens møte med korpsorganisasjonene

Etter møtet var kulturministeren klar på han har tro på å få til bedre løsninger for korpsene.

- Jeg hadde et flott møte med korpsene i dag. For meg er de en bærebjelke i kulturen vår. For mange unge er korps glede, musikk og samvær og veldig mange av musikerne i våre profesjonelle orkestre har bakgrunn fra korpsbevegelsen. Jeg forstår at korpsene står i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av koronapandemien. Vi har fått på plass kompensasjonsordninger for kultur, frivillighet og idrett på én milliard kroner, der også flere korps har søkt.

Raja innrømmet at den første tiltakspakken ikke traff optimalt.

- Jeg har lyttet, og sagt at vi skal justere ordningen for å se om vi kan treffe bedre. Derfor jobber vi med å finne enda bedre løsninger, og har stor tro på at vi skal nå til noe de fleste kan bli fornøyde med. Jeg tar med innspillene fra dagens møte i det videre arbeidet.

Styreleder i Korpsnett Norge Morten Skaarer lytter til kulturminister Abid Raja

Styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer, lyttet nøye til budskapet fra kulturminister Abid Raja.

Forsiktig optimist

Styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer, var klar på at det nå er viktig å få på plass en løsning raskt. Og den må treffe korpsene bedre enn den første ordningen.

- Flere av våre medlemmer er nå i en kritisk likviditetssituasjon, og det er avgjørende å få vedtatt en tilpasset tiltakspakke som treffer korpsene.

Etter møtet med statsråden var Skaarer forsiktig optimist på vegne av korpsene.

- Vi tror vi sammen kan få til en løsning som hindrer at korps blir lagt ned som et resultat av krisen.

Felles pressemelding Korpsnett Norge og NMF etter møtet her