Nyheter  Tirsdag 24. mars 2020

NRK: Kulturministeren lover å støtte korpsene etter store inntektstap

Mandag var NRK på Huseby skole for å belyse situasjonen for korpsbevegelsen etter utbruddet av korona-virus. Inntektstapene denne våren kan få store konsekvenser for mange korps, og Huseby skoles musikkorps bare et av mange som taper store beløp. Nå går kulturminister Abid Raja langt i å love korpsene mer hjelp dersom det trengs.

Huseby signal NRK opptak

Korpsnett Norge deltok, sammen med de øvrige frivillige musikkorganisasjonene i Norge, nylig i en større kartleggingsundersøkelse om konsekvensene av korona-pandemien i form av tapte inntekter.

200 millioner i tap
Undersøkelsen i regi Norsk musikkråd avdekket at det frivillige musikklivet kan tape opp mot en milliard kroner fram mot sommerferien. Av dette utgjør korpsbevegelsen alene et tap på nesten 200 millioner kroner. Korpsene, og da i særlig grad skolekorpsene, er i en særstilling mest sårbare, på grunn av driftsmodell og høye kostnader til opplæring, instrumenter, uniformer og alt som ellers trengs.

Det bestemte NRK seg for å se nærmere på, og nå har de vært på besøk til Huseby skole i Oslo med tv-team. Der ble de møtt av representanter for Huseby skoles musikkorps i form av et minisignalkorps, for ordens skyld med svært god avstand mellom musikantene og alle sikkerhetsforanstaltninger tatt, samt fra Norsk musikkråd og Korpsnett Norge.

Svært utfordrende
Til NRK-journalist Christian Ingebrethsen sa styreleder i snart 100 år gamle Huseby skoles musikkorps, Boye Wangensteen Berge, at situasjonen i verste i verste fall kan bety nedleggelse for korpset.
- Det verste som kan skje er selvfølgelig at korpset må nedlegges, for det er begrenset hvor lenge vi klarer å holde dette oppe uten å ha de inntektskildene vi er fullstendig avhengige av. Man trenger rett og slett tilførsel av likviditet, det er det et akutt behov for.

Hvordan årets 17. mai-feiring kommer til å gå for seg er det foreløpig ingen som helt vet, selv om det har kommet signaler om at folk må forberede seg på en anderledes feiring. Styreleder i Norsk musikkråd Bjørgulv Vinje Borgundvaag sier det store inntektstapet kan prege flere 17.mai-feiringer framover, ikke bare årets.
- Vi snakker ikke bare om en anderledes 17. mai i år, det kan være mange år framover at vi får svær anderledes 17. mai viss en del av korpsene våre bukker under som følge av at de knekker ryggen økonomisk i år.

Hør hele saken her (publisert hos Norsk musikkråd

Kulturminister Abid Raja

Kulturministeren lover å hjelpe

Forrige uke kom kulturminister Abid Raja med en redningspakke for idrett og frivillighet på til sammen 600 millioner kroner. En pakke som også inkluderer korpsene. Til NRK fastslår kulturministeren at korpsene skal få hjelpen som trengs.

- Alle vi som har gått i barnetog selv som barn, eller som foreldre med barn, vet hvor viktig korpsene er. Så regjeringen kommer til å gjøre det vi kan for å redde korpsene. Vi har nå sagt at alle som har fått tilskudd skal få beholde tilskuddene sine selv om aktiviteten uteblir. Og så har vi også stilt til rådighet nå 600 millioner kroner som skal gå til idretten og frivilligheten, deriblant nettopp korpsene. Dersom det viser seg at tiltakene ikke er nok, er vi beredt til å stille opp med mer.

Så nå er det bare å følge med på NRKs sendinger på tv og radio i tiden framover.