Nyheter  Tirsdag 21. april 2020

Kulturministeren vil møte korpsorganisasjonene

Etter at korpsorganisasjonene sendte et felles brev til Kulturdepartementet i forrige uke, har nå kulturminister Abid Q. Raja sagt ja til et eget møte med Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund. Møtet finner sted onsdag 29. april.

Korpsorganisasjonene har jobbet med dette i lang tid og nå har kulturminister Abid Q. Raja sagt ja til et eget møte med oss og Norges Musikkorps Forbund forå drøfte den økonomiske krisen korpsbevegelsen nå opplever. Møtet finner sted onsdag 29. april, og kulturministeren vil møte to representanter fra hver organisasjon.

Klare forventninger
- Det er svært gledelig at kulturminsteren nå har funnet til å møte oss. Vi har klare forventninger til møtet, og ser frem til å legge frem våre synspunkter for statsråden, fastslår styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer. - Vi så med en gang at den nåværende krisepakken for idrett og frivillighet ikke ville hjelpe musikkorpsene. Derfor har vi jobbet hardt for å få departementet til å utarbeide en ny og mer målrettet tiltakspakke, som gir korpsene en mulighet til å klare seg. Det skal vi gjøre det vi kan for å få kulturministeren med på, sier Skaarer.
- Vi har registrert at han synes korpsene er så viktige at det er kommet egne retningslinjer for korps på 17. mai. Vår bekymring er at det fort blir færre korps 17. mai i årene framover om ikke det blir tilført friske penger nå ganske fort. Uten inntekter denne våren vil mange korps ikke klare seg, avslutter han.

Styreleder Morten Skaarer får støtte fra presidenten i NMF, Rita Hirsum Lystad, som er godt fornøyd med at kulturministeren tar seg tid til et eget møte om korpsenes situasjon. Hun har fått mange tilbakemeldinger fra korps som nå opplever at inntektsgrunnlaget forsvinner.

Skivebom
- Det begynner å bli alvorlig. Den krisepakken som kom og som har søknadsfrist i dag, treffer ikke korpsenes behov i det hele tatt. Jeg harkalt det skivebom og jeg gjentar dette. Det er nødt å komme på plass en ny pakke som treffer inntektstapet korpsene opplever.

Lystad håper møtet vil få kulturministeren til å forstå hvor alvorlig situasjonen er. - Han ønsker korps på 17. mai, og han ønsker forhåpentligvis korps resten av året også. Da må det komme penger på bordet. Det er snakk om inntektstapfor hundrevis av millioner, og hvis ikke dette blir kompensert på en eller annen måte, så ser det mørkt ut for mange.