Nyheter  Mandag 15. juni 2020

KUR Ambassadør: spennende prosjekt med oppstart 19. - 20. september

KUR- Korpsnetts Ungdomsråd inviterer til oppstartshelg/kurs i forbindelse med nysatsingen KUR Ambassadør 19. - 20. september i Oslo. Målgruppen er tillitsvalgte musikanter i skolekorpsene, og kurset er forbeholdt medlemmer i Korpsnett Norge.

Korpsnetts Ungddomsråd - KUR - lanserer nå KUR Ambassadør. Ambassadør-prosjektet handler om å jobbe sammen og hjelpe de yngre i skolekorpsene.

Hva er en KUR-ambassadør?
En KUR-ambassadør vil være en de andre i skolekorpset ser opp til, og en man kan snakke med som er rundt ens egen alder. Noe som oftest er lettere for mange. En KUR-ambassadør vil være en som får sjansen til å ha mer ansvar, en som har tilgang på kunnskap om hvordan man kan hjelpe til i korpset og en som får opplæring om hvordan man blir en god leder. En KUR-ambassadør vil være en som jobber for at motivasjonen i korpset, aldri dør.

KUR-ambassadør = tillitsvalgt i skolekorpset
Oppgavene for en KUR-ambassadør har mye til felles med oppgavene de tillitsvalgte har i korpsene, og det er nettopp derfor vi vil at korpsets KUR-ambassadør skal være skolekorpsets medlemstillitsvalgte.
Målet er å skape et nettverk blant barn og ungdom i Korpsnett som strekker seg gjennom hvert eneste korps, og som sikrer en trygg plattform hvor de tillitsvalgte fra alle skolekorpsene kan samles for å dele erfaringer, få opplæring i hvordan de best mulig kan hjelpe sitt korps og hvordan de selv kan være en så god tillitsvalgt som overhode mulig.

Kurs
Vi i KUR vil tilby ambassadørene våre kursing i:

  • Hvordan være en god tillitsvalgt?
  • Hvordan hjelpe til med medlemsrekrutering?
  • Hvordan være en trygg samtalepartner for nye medlemmer i korpset?

Og mye, mye mer.

Sted: Haraldsheim Vandrerhjem i Oslo
Dato: 19. – 20. september
Påmeldingsfrist: 20. august
Deltakeravgift: Kurset er gratis for deltakerne
Reise: Korpsnett Norge dekker reise

Kurset er forbeholdt Korpsnett Norges medlemmer

Påmelding KUR Ambassadør 19. - 20. september 2020

På grunn av den usikre situasjonen rundt korona-pandemien ber vi dere være oppmerksomme på følgende:

* Gjennomføring av kurset vil være avhengig av at myndighetene ikke innfører nye begrensinger/innstramminger i reglene for gjennomføring.

* Ingen må reise til kurset uten å være 100% friske - dette er svært viktig. Dersom en blir syk under oppholdet må vedkommende isoleres på eget rom, og bli hentet hjem så fort som praktisk mulig.

* Ingen må reise til kurset om noen i samme husstand, eller noen man har hatt nær kontakt med, har fått påvist korona-smitte i løpet av de siste 14 dagene før kurset starter.

Mobilnummer som oppgis må være tilgjengelig hele samspillhelgen. Oppgi gjerne flere nummer det er mulig å nå dere på. Om deltakeren er over 18 år setter deltakeren inn telefonnummer til nærmeste pårørende.

Er deltakeren over 18 år setter deltakeren inn sin egen epostadresse her.

Vennligst oppgi om musikanten har allergier det er nødvendig å ta hensyn til. Gjelder både mat- og andre allergier.

Samtykkeerklæring foto og video

Når det gjelder publisering av bilder eller video, med eller uten bruk av navn, så skal både barnet og foreldre/foresatte samtykke til slik publisering for at vi skal kunne bruke dette materialet. Vi ber dere derfor om å drøfte dette ordentlig i forbindelse med påmeldingen. Dersom barnet under 15 år ikke ønsker publisering selv om foreldre/foresatte sier det er ok, er det barnets ønske som skal gjelde. Dersom barnet under 15 år ønsker publisering men foreldre/foresatte sier nei er det foreldre/foresattes ønske som skal gjelde. Barn over 15 år kan som et utgangspunkt bestemme dette selv. Men vi tilrår at det drøftes i hjemmet før avkrysning.

Forbehold og kriterier vedrørende gjennomføring og deltakelse på kurset
Samtykke til lagring av personopplysninger

For deltakere under 18 år er det foreldre/foresatte som gir slikt samtykke. Opplysningene deles ikke med tredjepart og benyttes bare til denne påmeldingen og gjennomføringen av dette kurset. Noen opplysninger lagres i samband med behov for dokumentasjon og krav til dette. Opplysninger om allergier, medisinbruk, sykdom eller andre sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har nødvendig, legitimt behov for å motta slike opplysninger. Alle sensitive data slettes umiddeltbart etter at kurset er avsluttet.

Her finner du/dere Lov om behandling av personopplysninger:

https://lovdata.no/dokument/NL...