Nyheter  Fredag 16. september 2022

KUR Ambassadør: spennende prosjekt med oppstartskurs 22. - 23. oktober

Korpsnetts Ungdomsråd lanserer nå KUR-Ambassadør! Et prosjekt hvor vi starter et nettverk for ​alle ​unge ​tillitsvalgte i medlemskorpsene våre, med kursing på fast årlig basis og hvor vi lærer unge tillitsvalgte i hvordan jobbe sammen og ta mer ansvar i eget korps. ​Nå inviterer vi to unge representanter fra alle skole- og generasjonskorps i Korpsnett Norge til oppstartshelg 22. - 23. oktober i Oslo.

Sommerbrass 5edited

Hva er en KUR-Ambassadør?

En KUR-Ambassadør vil være en de andre i skolekorpset ser opp til, og en man kan snakke med som er rundt ens egen alder. Noe som oftest er lettere for mange. En KUR-Ambassadør vil være en som får opplæring om hvordan man blir en god leder, og som tilegner seg kunnskap om hvordan man kan hjelpe til i korpset. En KUR-Ambassadør vil være en som jobber for at motivasjonen i korpset, aldri slutter å brenne.

KUR-Ambassadør = tillitsvalgt i skolekorpset
Oppgavene for en KUR-Ambassadør har mye til felles med oppgavene en har som tillitsvalgt i korpset, og det er nettopp derfor vi vil at korpsets KUR-ambassadør skal være skolekorpsets medlemstillitsvalgte. Målet er å skape et nettverk blant barn og ungdom i Korpsnett Norge som strekker seg gjennom hvert eneste korps, og som sikrer en trygg plattform hvor de tillitsvalgte fra alle skolekorpsene kan samles for å dele erfaringer, få opplæring i hvordan de best mulig kan hjelpe sitt korps og hvordan de selv kan være en så god tillitsvalgt som overhodet mulig.

Kurs
Vi i KUR vil tilby ambassadørene våre kursing i:

  • Hvordan være en god tillitsvalgt.
  • Hvordan hjelpe til med medlemsrekruttering og markedsføring for korpset ditt.
  • Hvordan ta mer ansvar i korpset.
  • Hvordan være en trygg samtalepartner for nye medlemmer i korpset.

Og mye, mye mer.

Sted: Haraldsheim Vandrerhjem i Oslo
Dato: 22. – 23. oktober 2022 (Kl. 11:30 lørdag til 13:00 søndag)
Deltakeravgift: Kurset er gratis for deltakerne Reise: Korpsnett Norge dekker reise
Påmeldingsfrist: 6. oktober

Påmelding KUR Ambassadør - kurshelg 22. - 23. oktober 2022

Mobiltelefonnummer til deltakeren

Epostadresse til deltakeren

Mobilnummer som oppgis må være tilgjengelig hele kurshelgen. Oppgi gjerne flere nummer det er mulig å nå dere på. Om deltakeren er over 18 år setter deltakeren inn telefonnummer til nærmeste pårørende.

Er deltakeren over 18 år setter deltakeren inn sin egen epostadresse her.

Vennligst oppgi om musikanten har allergier det er nødvendig å ta hensyn til. Gjelder både mat- og andre allergier.

Samtykkeerklæring foto og video

Når det gjelder publisering av bilder eller video, med eller uten bruk av navn, så skal både barnet og foreldre/foresatte samtykke til slik publisering for at vi skal kunne bruke dette materialet. Vi ber dere derfor om å drøfte dette ordentlig i forbindelse med påmeldingen. Dersom barnet under 15 år ikke ønsker publisering selv om foreldre/foresatte sier det er ok, er det barnets ønske som skal gjelde. Dersom barnet under 15 år ønsker publisering, men foreldre/foresatte sier nei er det foreldre/foresattes ønske som skal gjelde. Barn over 15 år kan som et utgangspunkt bestemme dette selv. Men vi tilrår at det drøftes i hjemmet før avkrysning.

Samtykke til lagring av personopplysninger

For deltakere under 18 år er det foreldre/foresatte som gir slikt samtykke. Opplysningene deles ikke med tredjepart og benyttes bare til denne påmeldingen og gjennomføringen av dette kurset. Noen opplysninger lagres i samband med behov for dokumentasjon og krav til dette. Opplysninger om allergier, medisinbruk, sykdom eller andre sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har nødvendig, legitimt behov for å motta slike opplysninger. Alle sensitive data slettes umiddeltbart etter at kurset er avsluttet.

Her finner du/dere Lov om behandling av personopplysninger:

https://lovdata.no/dokument/NL...