Nyheter  Fredag 16. september 2022

KUR Ambassadør: spennende prosjekt med oppstartskurs 22. - 23. oktober

Korpsnetts Ungdomsråd lanserer nå KUR-Ambassadør! Et prosjekt hvor vi starter et nettverk for ​alle ​unge ​tillitsvalgte i medlemskorpsene våre, med kursing på fast årlig basis og hvor vi lærer unge tillitsvalgte i hvordan jobbe sammen og ta mer ansvar i eget korps. ​Nå inviterer vi to unge representanter fra alle skole- og generasjonskorps i Korpsnett Norge til oppstartshelg 22. - 23. oktober i Oslo.

Sommerbrass 5edited

Hva er en KUR-Ambassadør?

En KUR-Ambassadør vil være en de andre i skolekorpset ser opp til, og en man kan snakke med som er rundt ens egen alder. Noe som oftest er lettere for mange. En KUR-Ambassadør vil være en som får opplæring om hvordan man blir en god leder, og som tilegner seg kunnskap om hvordan man kan hjelpe til i korpset. En KUR-Ambassadør vil være en som jobber for at motivasjonen i korpset, aldri slutter å brenne.

KUR-Ambassadør = tillitsvalgt i skolekorpset
Oppgavene for en KUR-Ambassadør har mye til felles med oppgavene en har som tillitsvalgt i korpset, og det er nettopp derfor vi vil at korpsets KUR-ambassadør skal være skolekorpsets medlemstillitsvalgte. Målet er å skape et nettverk blant barn og ungdom i Korpsnett Norge som strekker seg gjennom hvert eneste korps, og som sikrer en trygg plattform hvor de tillitsvalgte fra alle skolekorpsene kan samles for å dele erfaringer, få opplæring i hvordan de best mulig kan hjelpe sitt korps og hvordan de selv kan være en så god tillitsvalgt som overhodet mulig.

Kurs
Vi i KUR vil tilby ambassadørene våre kursing i:

  • Hvordan være en god tillitsvalgt.
  • Hvordan hjelpe til med medlemsrekruttering og markedsføring for korpset ditt.
  • Hvordan ta mer ansvar i korpset.
  • Hvordan være en trygg samtalepartner for nye medlemmer i korpset.

Og mye, mye mer.

Sted: Haraldsheim Vandrerhjem i Oslo
Dato: 22. – 23. oktober 2022 (Kl. 11:30 lørdag til 13:00 søndag)
Deltakeravgift: Kurset er gratis for deltakerne Reise: Korpsnett Norge dekker reise
Påmeldingsfrist: 6. oktober