Nyheter  Mandag 13. mai 2019

Landsmøte med stort engasjement

Korpsnett Norge er en organisasjon preget av solid økonomi, vekst i medlemstall, høyt aktivitetsnivå og stort engasjement. Det kan stå som den kortfattede oppsummeringen etter landsmøtet i Bø i Telemark søndag 28. april.

Morten Skaarer onsket velkommen

Morten Skaarer ønsket velkommen til landsmøte i Bø 28. april

En gjennomgang av årsmeldingene for 2017 og 2018 avdekker stor aktivitet i organisasjonen i perioden. Korpsnett Norge har satset tungt på klassekorpsundervisning i grunnskolen for å kunne styrke rekrutteringen til korpsbevegelsen, og både i 2017 og i 2018 ble det gjennomført en rekke kurs for klassekorpslærere over hele landet. Det ble også etablert et eget klassekorpslærernettverk der de som jobber med klassekorps kan utveksle erfaringer fra egen klassekorpshverdag.

Sommerkurs og NM i marsjering

Korpsnett Norge arrangerte sommerkurs for voksne på Bjerkely folkehøgskole både i 2017 og 2018. I 2017 ble det avviklet NM i marsjering i Gjøvik Fjellhall i samarbeid med Mjøsfestivalen, og i samarbeid med Hillestad Promenadeorkester ble det gjennomført Voksenkorpsfestival i Holmestrand.

I Musikkorpsenes år 2018 ble det gjennomført en rekke arrangementer i samarbeid med medlemskorps over hele landet. Det var klassekorpsfestivaler på Hønefoss i Buskerud, Nome i Telemark og Hammerfest i Finnmark. Det ble gjennomført NM i marsjering i Bø i Telemark i samarbeid med Sommarlandfestivalen. Det var stor konsert og oppmarsj i Arendal med Gardemusikken som gjester, for å nevne noe. Inkluderingsprosjektet Korps for alle ble sluttført i 2018, og det foreligger nå kursmateriell og brosjyrer som korpsene kan bruke for å styrke sitt eget inkluderingsarbeid. KUR – Korpsnetts ungdomsråd ble også etablert i 2018. Og dette er bare noen av alle de aktivitetene og prosjektene som ble gjennomført i perioden.

Handlingsplan 2019 - 2021

Det er ingenting som tyder på at det skal bli mindre aktivitet i den neste kommende landsmøteperioden. Landsmøtet vedtok en handlingsplan som viser at det skal satses på videreutvikling av kurstilbudet til medlemmene, blant annet er det bestemt at det skal gjennomføres en pilot for aldersbestemte helgekurs. Et kortreist helgekurstilbud for de aller yngste musikantene er på trappene, og det vil også bli jobbet med tilsvarende tilbud for de eldre skolekorpsmusikantene. Inkludering og mangfold blir et sentralt punkt i arbeidet for å styrke korpsenes medlemsutvikling. Korpsnett Norge skal dessuten bidra i breddesatsingen til det nasjonale prosjektet Dirigentløftet, og styrke repertoarkunnskapen om norsk musikk/tradisjonsmusikk. Ny TONO-avtale i samarbeid med Norsk Musikkråd fra 2020, vil også være et viktig punkt i den nye handlingsplanen. Korpsnett skal fortsette å tilby konkurranser som NM i marsjering, stevner og festivaler i samarbeid med lokale arrangører. Og det skal satses aktivt på å starte opp nye klassekorps for å styrke rekrutteringen til skolekorpsene.

Det nye styre

To av styrerepresentantene fra perioden 2017 - 2019 valgte å takke nei til gjenvalg. Trude Lindgren fra Bø i Telemark har sittet i styret i Korpsnett Norge siden 2005, og fikk fortjent takk for solid innsats gjennom mange år av styreleder Morten Skaarer. Aud Irene Hamre Rogn fra Vang i Oppland satt i styret i to år. Hun kunne ikke være til stede på landsmøtet, men fikk sin fortjente takk i forbindelse med korpstreff i Valdres 12. mai.

Landsstyret i Korpsnett Norge for perioden 2019 - 2021 består av følgende representanter:

Morten Skaarer, leder, Oslo

Per Erling Løkken, Akershus

Asle Ydestad Tellefsen, Hordaland

Aksel Georg Roksti, Akershus

Dagny Helene Grønnestad, Rogaland

Sabrina Gabrielsen, Vest-Agder - NY

Synnøve Kvam, Oppland - NY

Trude Lindgren Morten Skaarer

Trude Lindgren mottok fortjente blomster fra styreleder Morten Skaarer etter 14 år i styret.