Nyheter  Onsdag 18. september 2019

Ledersamling for unge kursledere

De unges orkesterforbund og Korpsnett Norge arrangerer samling for skal være, eller ønsker å bli, ledere på kurs i organisasjonene som sommerkurs, organisasjonskurs, dirigentkurs og annet.

Tid: 9. - 10. november 2019
Sted: Haraldsheim Vandrerhjem, Oslo

Kurset er rettet mot ungdom i aldersgruppen 16 -20 år, og programmet inneholder tema som:

  • å være ung leder
  • arbeid med forebygging av seksuel trakassering og overgrep
  • planlegging av organisasjonskurs
  • sosialt arbeid på kurs
  • sikkerhet, sykdom og enkel førstehjelp

Det blir innledere fra De unges orkesterforbund (UNOF), Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Korpsnett Norge.

Programmet varer fra lunsj lørdag til lunsj søndag slik at det blir en overnatting. For de som reiser langt og ikke rekker å reise lørdag morgen, er det mulig å ankomme fredag kveld. Det avtales etter påmelding.

Kurset er gratis, men har begrenset antall plasser.

For mer informasjon, kontakt Torunn i UNOF på torunn@unof.no

Påmelding til samling for unge kursledere

Dersom du er under 18 år må du ha tillatelse fra foreldre/foresatte til å delta. Dersom du er over 18 år kan også annen nært pårørende oppgis.

Samtykke til fotografering/ video. Kryss av for godkjenning.