Nyheter  Tirsdag 13. april 2021

ENDELIG: Lettelser for både yngre og eldre korpsmusikanter

Innendørs arrangementer for barn og ungdom som spiller i korps skal likebehandles med arrangementer innenfor idretten, og voksne kan begynne å øve inne igjen i grupper på inntil 10 personer.

De nye retningslinjene gjelder fra fredag 16. april.

Her er de nye nasjonale retningslinjene for fritidsaktiviteter:

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. (Nytt)
  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
  • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
  • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Her er de viktigste retningslinjene for arrangementer inne og ute:

  • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
  • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
  • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

Så minner vi om at det fortsatt er sånn at det kan være strengere smittevernregler lokalt enn det som fremgår av den nasjonale forskriften.

Regler for gjennomføring av øvelser finner du her Regjerningens sak om lettelsene Sak om møte med statssekretæren her