Nyheter  Lørdag 20. mars 2021

LNU-tilskudd til regionale marsjeringsseminarer

Regionale marsjeringsseminarer for skolekorps blir et nytt tilbud fra Korpsnett Norge etter at LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv tildelte oss 121 600 kroner i tilskudd til prosjektet.

Marsjering har vært et satsingsområde for Korpsnett Norge over tid, og nå er musikksjef Jan Erik Helleren veldig fornøyd med å kunne tilby korpsene en mulighet til lære mer om denne delen av korpskulturen.
- Vi arrangerer NM for skolekorps og voksenkorps, vi produserer inspirasjons- og opplæringsfilmer om temaet, og nå kommer vi også i gang med regionale seminarhelger i marsjering for skolekorps. Vi har knyttet til oss et team med svært rutinerte instruktører til opplegget, og det er opprettet dialog med flere lokale arrangører.

Håpet er at første semiarhelg blir gjennomført allerede før sommeren, men det avhenger selvsagt av smittesituasjonen.
- De to første seminarhelgene er under planlegging, lokale korps har sagt seg interessert i å stå som arrangører, og tilbudene blir annonsert så snart alt er klart, opplyser Helleren. - Så er det jo noe mer utfordrende å gjennomføre større samlinger nå enn i en normalsituasjon, så det må også tas hensyn til i planleggingen.

Marsjeringseminarene vil være åpne for alle uavhengig av organisasjonstilknytning, men ved stor pågang vil korps som er medlemmer i Korpsnett Norge har prioritet.
- Tilbudet er først og fremst for skolekorps, men det vil også være mulig for generasjonskorps og voksenkorps å delta dersom det er plass til det, eller at forholdene ellers ligger til rette for det, avslutter han.

Mer om marsjering og marsjeringsfilmene her Mer om NM i marsjering her