Nyheter  Søndag 3. mars 2019

Lyst til å bli med i KUR?

Korpsnett Norge søker 2-3 ungdommer som vil være med i KUR - Korpsnetts ungdomsråd og bestemme hva Korpsnett Norge skal satse på for ungdom framover. Du må være mellom 14 og 26 år gammel og ha lyst til å gjøre en innsats i vår helt nye ungdomssatsing.

Søknadsfrist: snarest

Ideen bak KUR er å skape en gruppe med ungdommer i alderen 14 – 26 år som skal utvikle kurs og seminarer for andre barn og ungdommer i korpsnorge. KUR er en unik mulighet til å lære seg hvordan man driver en organisasjon, reise og oppleve hvordan andre jobber og – ikke minst – møte andre ungdommer fra hele landet for å ha det gøy.

Vi vil tenne unge ildsjeler – og tilbyr brensel i form av kompetansebygging, ansvar og konkrete oppgaver.

Følgende aktiviteter er planlagt for KUR i 2019:

  • KUR-samling 15. - 16. juni på Soria Moria kurs- og konferansesenter, Oslo
  • KUR arrangerer ett kurs i løpet av høsten. Tema og dato settes av KUR.
  • Evaluering av årets aktiviteter. Hva vil vi videre?

Korpsnett Norge dekker opphold og reise.

I tillegg kurs og samlinger må dere regne med å delta på noen videomøter.

Høres dette spennende ut?

Fyll ut søknadsskjemaet under. I utvalg av deltakere vektlegges motivasjon sterkt. I tillegg ønsker vi et mest mulig representativt KUR med tanke på geografi, kjønn, type korps osv.