Nyheter  Fredag 21. januar 2022

Maia er årets UNG Komponist-stipendvinner

Vi har gleden av å kunne gratulere Maia Viken som vinner av UNG Komponist-stipendet 2022. Årets vinner er 23 år og studerer komposisjon ved Norges musikkhøgskole.

Vinneren hadde i alt dette en klar kompositorisk stemme, en slags egen karakter som man vanligvis trenger lang tid på å utvikle.

UNG Komponist-juryen 2022

Maia Viken beskriver seg selv som en ung komponist med bakgrunn som live-elektronikkutøver. I sitt skapende musikalske virke arbeider hun hovedsaklig med samtidsmusikk for konsertscenen og musikk til scenekunstproduksjoner. Som utøver utforsker hun hvordan elektronisk musikk kan utøves i møte med improviserende musikere og feltopptak.

Hun forteller at nyheten om tildelingen snudde en ikke mer enn passe grei mandag til en skikkelig hyggelig en.

Maia 3

- Jeg fikk beskjeden om tildelingen på «årets blåeste mandag», så for meg ble jo dagen tvert i mot ganske hyggelig! Det er en stor anerkjennelse å bli tildelt stipendet, og det er veldig kult å ha Korpsnett som støttespiller på veien ut i yrkeslivet, sier hun.

Et av målene med stipendet er at kandidaten skal få ytterligere kjennskap til, og styrket kompetanse rundt det å skrive for blåsere. Maia har planene klare allerede.
- Jeg gleder meg til å begynne prosessen med å komponere verket. Utgangspunktet mitt vil være et musikalsk materiale fra et tidligere elektroakustisk verk jeg har skrevet som skal videreutvikles til et verk for korps. En viktig del av arbeidet blir derfor å ta et ordentlig dypdykk i korpsinstrumentene og lete etter de rette instrumentale kvalitetene. Det kommer jeg til å lære mye av! Jeg har ikke skrevet for et ensemble av den størrelsen før, så jeg er også veldig glad for at stipendet inneholder midler til veiledning, avslutter hun.

Juryens begrunnelse

I kriteriene heter det blant annet at stipendet skal gå til en ung komponist opp til og med 25 år, som holder et høyt nivå tilsvarende det man forventer av en student i komposisjonsfaget ved landets høyere utdanningsinstitusjoner. Både innsendte arbeidsprøver og lydopptak fra tidligere verk, samt de unge komponistenes tanker og idéer for veien videre ble studert nøye.

Juryen begrunner tildelingen til Maia Viken på følgende måte:

Vinneren har en klar kompositorisk stemme, en slags egen karakter som man vanligvis trenger lang tid på å utvikle. Juryen observerte også hennes kvaliteter i arbeidene som ble levert, selv om vi også ser utviklingsmuligheter. Vi tror derfor det er helt riktig tidspunkt både for komponisten og musikkmiljøet å gi henne denne muligheten, slik at vi med dette kan få laget et nytt verk som er til nytte for musikklivet. Vi trenger spennende og utfordrende musikk som kan bli spilt gjentatte ganger til glede for både musikere og publikum, og vi har tro på at den utvalgte kandidaten kan bidra med nettopp dette.

Musikksjef i Korpsnett Norge og leder av stipendjuryen, Jan Erik Helleren, sier juryen fikk flere gode søknader på bordet.
- Maia Viken er tildelt UNG Komponist-stipendet i sterk konkurranse med flere andre svært gode kandidater. Det var gledelig stort spenn i kunstnerisk uttrykk og stil blant kandidatene også i år. Og jeg regner med å se flere av dem figurere som komponister på ulike arenaer i tiden framover.

Årets jury

  • Jan Erik Helleren (Korpsnett Norge / juryens leder)
  • Rune Rebne (Norges musikkhøgskole)
  • Tabita Berglund (Frilans dirigent)
  • Maja Ratkje (Norsk Komponistforening)
  • Terje Winther (De Unges Orkesterforbund)
  • Catherine Ramnefjell Berg (Forsvarets musikk)

UNG Komponist-stipendet

UNG Komponist-stipend deles ut for andre år på rad, og er en del av Korpsnett Norges UNG Komponist-program for unge utøvere. Stipendet i samarbeid med Norges musikkhøgskole, De Unges Orkesterforbund, Norsk Komponistforening og Forsvarets musikk, og er gjort mulig med støtte fra Sparebankstiftelsen DNBs program for unge utøvere.

UNG Komponist-stipendet har en samlet verdi på inntil 60 000 kroner, fordelt på en ren stipenddel pålydende 25 000, - kroner, en mentorordning med verdi inntil 25 000, - kroner og inntil 10 000, - kroner til dekning av utgifter i forbindelse med urframføring.

Vi gratulerer Maia Viken nok en gang, og gleder oss til å følge med henne i fortsettelsen.